top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Na zrušenú stužkovú doplatili študenti či podnikatelia?

Našich čitateľov zaujal článok Po roku sa situáciu so stužkovou opakuje s podnázvom Klasickú slávnosť nahradilo stužkovanie v triedach v Ľubovnianskych novinách č. 42/2021. Zvlášť názory študentov, kde hovorili, že museli oželieť mnohé, aj zálohy pre viaceré dopredu dohodnuté služby. Pýtali sa, či je to v poriadku.

časnej pandemickej situácie zasiahli každého z nás. Je nám ľúto, že mladým ľuďom vzala možnosť zúčastniť sa slávnostnej rozlúčky so školou, učiteľmi a rodičmi. Tieto dôsledky vníma podnikateľ aj spotrebiteľ z rôzneho uhla pohľadu. Podnikateľ vidí problém udržať podnikateľskú činnosť, spotrebiteľ nemožnosť bez sankcie zrušiť zaplatenú zálohu,“ potvrdila Božena Stašenková, prezidentka Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska (ASSS). Ako ďalej dopovedala, v tejto novej ekonomickej situácii však neprestali platiť základné ekonomické pravidlá.


Zasiahla vyššia moc

„Vychádzame z bežnej praxe, že pri objednávaní stužkovej bola uzavretá ústna dohoda a zaplatená záloha. Pandemickú situáciu môžeme analogicky prirovnať k používanému termínu - vyššia moc. A to je zvláštna právna skutočnosť, ktorá spočíva v mimoriadnej, nepredvídateľnej alebo nezavinenej skutočnosti, ktorú predstavuje, napríklad štátne nariadenie alebo prírodná udalosť. V situácii so stužkovou bolo plnenie objednávky znemožnené vyššou mocou. Nemožnosť plniť objednané služby nebola vinou ani jednej, ani druhej strany,“ vysvetlila B. Stašenková.

Podľa nej tu logicky teda vystvávajú otázky - či by si mal podnikateľ vyhradiť právo jednostranne rozhodnúť o spôsobe vrátenia zálohy? Nemalo dôjsť k dohode, ktorú by akceptovali obe strany? Prečo niektorí podnikatelia rozhodli o náhradnom plnení, respektíve nevrátení zálohy?


Problém aj v cestovkách

Ako uvádza B. Stašenková, v podobnej situácii sa ocitli aj cestovné kancelárie, ktoré zaplatili svojim partnerom v podnikaní a spotrebiteľom nevracali zaplatené zálohy. Náhradné plnenie, ktoré si uplatnili niektoré slovenské cestovné kancelárie, bolo Európskou komisiou odmietnuté, a tak na pomoc prišiel štát so schémou štátnej pomoci. „Na zmiernenie núdzového, pandemického stavu v ekonomike poskytoval štát pomoc aj ostatným podnikateľom, preto je namieste otázka etiky podnikania a osvedčená rada, že spotrebiteľ bojuje nohami, nechodí tam, kde si ho nevážia,“ uzavrela prezidentka ASSS a pripomenula, že pri témach, kde sú pochybenia, treba využiť dialóg a všetky možné dostupné možnosti. Netreba sa tu uspokojiť iba s jednoznačným konštatovaním jednej strany.


ilu. foto.: archív GTV

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 47-48 (15. december 2021)

Comments


bottom of page