top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Na výmenu strechy Chrámu Matky ustavičnej pomoci treba 200-tisíc €

Historická rekonštrukcia sa deje v relatívne mladej stavbe, no po 25 rokoch užívania sa ukázalo, že krytina Chrámu Matky ustavičnej pomoci (kanadský šindeľ), nie je práve najadekvátnejšou voľbou na pokrytie strechy. Drsné tatranské klimatické podmienky spôsobili, že na niektorých miestach začalo zatekať do interiéru. A na opravu treba okolo 200-tisíc eur.


„Tohto roku sa urobilo už niekoľko opráv. Miesta, kde pretekalo, sme nanovo prekryli tým istým materiálom, ale vždy to bolo len dočasným riešením,“ objasnil o. Ondrej Pacák, CSsR – správca farnosti Mup. Aby sa predišlo znehodnoteniu dvojstenného dreveného plášťa pod kanadským šindľom, začali akútne riešiť havarijný stav strechy a po konzultáciách s majstrami spoločne vyhodnotili, že najlepším riešením bude nanovo prekryť celú strechu, a to medeným plechom.


Tento materiál sa už pred začatím rekonštrukcie strechy nachádzal na maličkej kupolke s oknami, čiže na samom vrchu a tiež na streche ochozu dookola chrámu. „Začali sme 25. apríla tohto roku a momentálne sme v ukončovacej fáze prvej tretiny nad hlavným vchodom, ale po dokončení prvej fázy sa práce pozastavia pre nedostatok financií. Doteraz sa nám podarilo vyzbierať z milodarov našich veriacich a ostatných dobrodincov sumu na pokrytie finančných nákladov prvej tretiny. Sme si vedomí, že ceny materiálov budú i naďalej rásť, preto by bolo najlepšie pokračovať v začatej práci, ale na druhej strane, môžeme robiť len to, na čo máme,“ ozrejmil o.Ondrej Pacák. Ako dodal, nejakú finančnú pomoc majú prisľúbenú aj od mesta, ale to je ešte v štádiu riešenia.


Touto formou by chcel o. Ondrej povzbudiť aj všetkých ľudí dobrej vôle, ak majú chuť pričiniť sa k úspešnému ukončeniu rekonštrukcie celej strechy chrámu Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni, môžu tak urobiť vložením finančnej platby na účet farnosti.


Jana Blašková, foto: E.F.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 27,28 (13. júl 2022)bottom of page