top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Na parkoviskách budeme platiť od augusta


O štyri mesiace sa predĺžila možnosť vodičov odstaviť auto na mestských parkoviskách zadarmo. Aj vývoj súčasnej epidemiologickej situácie však ukazuje, že príprava regulovaného parkovania môže pokračovať. Od pondelka 15. júna sa znovuobnovila online registrácia rezidentských i ročných parkovacích kariet na mestskej webovej stránke a od 1. júla bude možnosť registrovať sa priamo na mestskom úrade. Dňom, kedy už budeme musieť platiť na vyhradených parkoviskách mesta, bude podľa všetkého pondelok 3. august.


„Poplatky spojené s registráciou bude možné uhradiť v pokladni MsÚ, prostredníctvom internet bankingu alebo priamo na účet mesta. Pre vydanie jednotlivých typov parkovacích kariet je však potrebné splniť stanovené podmienky a mať voči samospráve uhradené všetky záväzky,“ informoval prednosta MsÚ Aleš Solár.


Aby neboli diskriminovaní Mesto bude na základe schváleného VZN č. 64 rozdelené do päť zón regulovaného parkovania, ktoré majú zabezpečiť nediskrimináciu obyvateľov žijúcich v centrálnej časti voči ostatným obyvateľom mesta mimo spoplatnenej zóny. Rezidenti si budú môcť za administratívny poplatok vo výške 10 € na jedno vozidlo kúpiť rezidentskú kartu na obdobie jedného roka (365 kalendárnych dní od registrácie karty). Ostatní obyvatelia mesta, podnikatelia, spoločnosti, ale aj jednotlivci s trvalým pobytom mimo Starej Ľubovne budú môcť získať ročné parkovacie karty s rovnakou dĺžkou platnosti v zmysle platného cenníka. „Tí, ktorí si parkovacie karty vybavili už v období pred alebo počas núdzového stavu, sa však nemusia obávať, karta je platná odo dňa platnosti regulovaného parkovania,“ podotkol prednosta MsÚ. Foto: Edvin Fazekaš


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 23 (16. jún 2020)

Comments


bottom of page