top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Na námestí ošetrili lipy

Updated: Sep 17, 2021

V parku na Námestí sv. Mikuláša orezali štyridsaťštyri líp malolistých. Ošetrenie stromov stálo samosprávu vyše 13-tisíc eur.

Vykonané práce zahŕňali orezanie suchých, poškodených a zle vyvinutých konárov stromov. Popri ozdravovacích úkonoch sa presvetlili koruny stromov a urobila sa redukcia preťažených časti korún. Nainštalovalo sa spolu dvadsaťtri bezpečnostných väzieb, ktoré slúžia na stabilizáciu stromov s poškodeným vetvením alebo hubovou infekciou. Vďaka špeciálnym väzbám sa dá vyhnúť radikálnym rezom alebo aj asanácii.


Celkové náklady na ošetrenie stromov boli vo výške 13 344 eur. Práce vykonávala odborná firma z Ľubice. Podľa samosprávy sú všetky lipy v dobrom a vitálnom stave. Zo zdravotného hľadiska by sa odborné ošetrovanie stromov malo vykonávať aspoň raz za 10 rokov. „Dôležité je aj bezpečnostné hľadisko, keď môže dôjsť k zlomeniu konárov, resp. celých stromov a následným škodám, či už na majetku alebo k zraneniu osôb,“ uviedol Ján Kunák z MsÚ.

Ošetrenia menšieho rozsahu samospráva vykonáva prostredníctvom spoločnosti VPS. Najčastejšie sa vyskytujú požiadavky občanov na orezávanie stromov a krov najmä ak dochádza k tieneniu alebo presahu konárov k fasádam objektov.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 34 (16. september 2021)Comments


bottom of page