top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Na mestských parkoviskách začneme platiť od 3. augusta


Platenie na mestských parkoviskách sa odložilo niekoľkokrát. Nová parkovacia politika mesta bola plánovaná už na 1. október 2019, pre zložité majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov sa odložila na 1. apríl 2020. V marci sa už rozbehla registrácia vodičov, ktorí si vybavovali rezidentské, ročné parkovacie karty i pre držiteľov ZŤP preukazov, zasiahla však korona pandémia, a tak sa proces oddialil. 3. august 2020 však bude dňom, kedy sa už na mestských parkoviskách bude platiť.

Zvýhodnené ceny

Pôvodne sa tiež rátalo s vybudovaním parkomatov, čo malo pohltiť okolo 85 tisíc eur. Od tohto zámeru radnica napokon upustila a tí, ktorí nevyužijú na platenie moderné technológie ako mobilná aplikácia a SMS parking (čo bude cenovo zvýhodnené) a budú si chcieť kúpiť klasický parkovací lístok, môžu tak urobiť v blízkych prevádzkach, ktoré budú na parkoviskách označené. Vodiči si ale môžu kúpiť aj ročné parkovacie karty. Aj tu sú možnosti dve, a to cez online formulár na mestskej stránke alebo priamo na pracovisku 1. kontaktu MsÚ. Okrem ročnej parkovacej karty, ktorej cena je rozdielna v závislosti od toho, či ide o miestneho občana alebo abonenta, ktorý nemá v meste trvalý pobyt, si môžu občania vybaviť aj rezidentské karty. Platia pre tých, ktorí bývajú v lokalitách, kde sú platené parkoviská. Takýchto zón je päť. Radnica očakáva, že vydá okolo 400 rezidentských kariet.

Tí, ktorí si kúpili karty ešte pred prerušením procesu, sa nemusia báť, platiť im budú rok, a to od augusta 2020. Výhodu tu majú aj držitelia ZŤP preukazu. Všetci sa ale musia pripraviť na to, že okrem doterajších súkromných platených parkovísk v meste (pred Domom služieb, pod reštauráciou Panoráma, pod tzv. Bielym domom) pribudnú ďalšie.

Skúšobný mesiac Mesto po stretnutí s občanmi mesta zakomponovalo do novej parkovacej politiky aj niekoľko zmien. Týkali sa rezidentov, ktorí nemajú dostatok miest v blízkosti svojho bydliska na Mierovej ulici, a tak sa im umožnilo využiť aj iné parkoviská. Rezidentská karta za manipulačný 10 € poplatok, platí ale iba pre jedno auto. „Zatiaľ sme neriešili tých, ktorí bývajú v nájme. Túto tému otvoríme na jednom z mestských zastupiteľstiev a takisto sa budeme venovať do konca roka aj držiteľom ZŤP preukazov,“ poznamenal prednosta MsÚ Aleš Solár. Nová skúška pre vodičov sa tak blíži a počnúc prvým pracovným augustovým dňom sa musia pripraviť na to, že nájsť si bezplatné miesto bude problém. „Nechceme hneď v auguste vodičov pokutovať. Zoberieme do brigádnického pomeru niekoľko študentov, ktorí ich budú upozorňovať, vysvetľovať… Bude to teda taký učiaci mesiac, ale v septembri sa už musia pripraviť na to, že za nerešpektovanie pravidiel budú pokutovaní,“ dodal prednosta mestského úradu.


Parkovacie lokality spoplatnených miest od 3. augusta 2020


Levočská „aut. zastávka“ – parkovisko, Popradská ul. – MsÚ – parkovisko, Nám. sv. Mikuláša, Nám. gen. Štefánika 9-10-11, Nám. gen. Štefánika „Od Alexika“, Nám. gen. Štefánika – „Žltý dom“, Okresný úrad- parkovisko, Nám. gen. Štefánika – Od predajne „Alica“, Nám. gen. Štefánika -„ Biely dom“ – parkovisko, Nám. gen. Štefánika – „Pošta“ – parkovisko, Nám. gen. Štefánika – „Cintorín“- parkovisko, Kultúrny dom – parkovisko, Levočská ul. „zadné trakty“ – parkovisko, Levočská ul. „zadné trakty“- pri ceste, Obrancov mieru – obchod – parkovisko, Obrancov mieru – lekáreň – parkovisko, Obrancov mieru – nemocnica – parkovisko, Sládkovičova 4,6 – parkovisko, Sládkovičova – pri ceste, Ul. 17. novembra – oproti gymnáziu, blízko Okresného súdu, Budovateľská ul., Ul. Obrancov mieru (pri kožnej, chirurgickej amb.), Nám. gen. Štefánika (za poštou), Farbiarska a Garbiarska ul. (historické centrum)

Foto: Edvin Fazekaš

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 27-28 (14. júl 2020)

Comments


bottom of page