top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Na maturitnej skúške

Updated: Jul 1, 2020


DSC_0107

Prvýkrát maturovali z ruštiny

Žiaci končiacich ročníkov skladajú skúšku „dospelosti“ väčšinou zo štyroch predmetov. Na gymnáziách sú povinnými  cudzí jazyk, slovenský jazyk a literatúra. Doplniť ich maturanti môžu voliteľnými predmetmi, napr. zo spoločenskovednej alebo prírodovednej oblasti.„Maturovali sme z desiatich predmetov. Bývali ale roky, keď ich bolo aj štrnásť, ale tento rok si študenti nevybrali informatiku, geografiu a nemčinu. Na druhej strane prvýkrát maturovali z ruského jazyka,“povedal riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša Pavol Chmeliar.

Najviac si študenti na cirkevnom gymnáziu z voliteľných predmetov vyberali občiansku náuku, chémiu a biológiu. Ako sme sa dozvedeli, dva posledne menované predmety sú dlhodobo preferovanou voľbou, keďže mnoho študentov má záujem o štúdium na medicíne a farmácii.


Strašiakom matematika V Prešovskom kraji by si svoje vedomosti malo otestovať približne 6 700 žiakov. Z tohto počtu sa 932 žiakov nahlásilo na maturitu z matematiky. Podľa riaditeľa cirkevného gymnázia je matematika jedným z najnáročnejších predmetov. „Testy sú zostavené pre žiakov s výbornými výsledkami a ak si ju vyberie niekto, kto predsa len v  matematike nie je najlepší, môže dopadnúť aj nepríjemne a čakajú ho potom opravné skúšky,“ zhodnotil úskalie výberu matematiky P. Chmeliar. Maturant Patrik Varchola sa však aj napriek náročnosti rozhodol pre matematiku a dokonca fyziku. „Vybral som si tieto predmety, pretože moje ďalšie štúdium bude zamerané na informatiku, a tak dúfam, že vedomosti z týchto predmetov by mi mohli v štúdiu na vysokej škole pomôcť. Pripravoval som sa na tieto predmety dosť, keďže sú vcelku náročné, ale keďže vyžadujú veľkú dávku logiky, tak som sa nemusel až tak veľa tzv. bifliť,“ povedal P. Varchola.

DSC_0085

Nielen vedomosti, ale aj skúsenosti Na stredných odborných školách (SOŠ) sa namiesto voliteľných predmetov maturuje z teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. „Študenti na našej škole maturujú klasicky zo slovenského jazyka a z jedného povinne cudzieho jazyka, buď je to anglický, nemecký, alebo ruský. Ale máme aj študentov, ktorí si vybrali dobrovoľný cudzí jazyk, a tak maturujú z dvoch,“ povedal Ján Bondra, zástupca pre praktické vyučovanie a odborné predmety SOŠ na Jarmočnej ul. Podľa jeho slov aj napriek tomu, že to maturantom pri odpovediach išlo celkom dobre, odborná časť im išla lepšie. „Pri nej už veľa získali z praktických zručností a veľa už vedia aj z vlastnej skúsenosti. Myslím si teda, že po odbornej stránke sú veľmi dobre pripravení a čo sa týka jazykov, dalo by sa ešte čo – to vyladiť, no aj tak im to išlo dobre,“ zhodnotil J. Bondra. Maturitu z odborných predmetov už má za sebou aj študentka SOŠ Valéria Valeková. „Vytiahla som si najľahšiu tému, pretože som tam mohla využiť veľa skúsenosti z praxe. Mám za sebou už aj skúšku z nemeckého a slovenského jazyka. Slovenský bol pre mňa, mierne povedané, náročnejšou časťou maturity, pretože je tam veľmi veľa diel, gramatiky, čo nie je moja silná stránka. Ale pokúšala som sa zamerať na literatúru, z ktorej som mala dosť vedomostí,“ zhrnula svoj maturitný maratón úspešná maturantka, ktorú v závere týždňa čakal ešte anglický jazyk, no keďže rada komunikuje s ľuďmi v cudzom jazyku, obavy už nemala.  foto (CGSM)


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 21 (28. máj 2019)


Comments


bottom of page