top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Na Mýtnej ulici bude chodník!

Updated: Jul 23, 2020


Dlhé roky čakali obyvatelia Mýtnej ulice a Podsadku na chodník popri ceste. Pred pár dňami sa konečne dočkali. Rozbehli sa tam stavebné práce a 1. etapa chodníka by mala byť cez leto hotová.


Projektová dokumentácia na výstavbu chodníka v tejto časti mesta je pripravená už niekoľko rokov. Chýbal však súhlas poslancov mestského zastupiteľstva a financie. Napokon sa však všetko vyriešilo k spokojnosti Staroľubovňanov a dokonca sa podarilo aj ušetriť. „V rámci Rozvojového programu mesta bol rozpočtový náklad na túto investičnú akciu viac ako 42 tisíc eur. Verejnou súťažou, ktorú vyhrala miestna firma Petra Fiľaka, sa časť chodníka zrealizuje napokon za 34 621 eur. Sme tomu veľmi radi, keďže potreba chodníka tu vychádza z dlhoročných požiadaviek obyvateľov nielen Mýtnej ulice, ale aj Podsadku a určite prispeje k väčšiemu komfortu a bezpečnosti tých, ktorí tento úsek využívajú. Je totiž dopravne veľmi frekventovaný,“ nechal sa počuť primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko. Ako doplnil, asfaltový chodník s obrubníkmi, dlhý približne 240 m a široký 1,80 m, sa bude napájať na lávku cez potok Pasterník, ktorá bola zrealizovaná v rámci RPM v sume 15 tisíc eur, minulý rok a z druhej strany sa napojí na existujúci chodník, ktorý vedie cez most ponad rieku Poprad.

Prvá etapa realizácie chodníka je v plnom prúde. Tešiť sa v najbližšom období môžu aj obyvatelia bývajúci na ceste k hasičom. Chystá sa tam totiž asfaltovanie.


Bude aj priechod? Chodci sa tak na rušnom úseku cesty už nebudú musieť báť chodiť po krajnici. A možno sa dočkajú aj vodiči. Tí by sa chceli vyhnúť hlavne kolíziám a dlhému čakaniu v kolónach na križovatke. Mesto už podniklo aj kroky k riešeniu tejto situácie, všetko ale teraz záleží od Slovenskej správy ciest, ktorá by mala do októbra t.r. vypracovať štúdiu realizovateľnosti na trase I/68 v úseku Mníšek nad Popradom – Prešov, ktorého súčasťou bude aj predmetná križovatka. Obyvateľov bývajúcich v tejto časti mesta však trápi ešte jedna vec. Chýbajúci priechod pre chodcov cez hlavnú cestu z Mýtnej ulice do mesta. „Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky treba tento úsek riešiť komplexne. Uvažujeme nad alternatívou nového priechodu pre chodcov alebo predĺženia už existujúceho chodníka z ľavej strany na Popradskej ulici smerom k priechodu, ktorý tam v súčasnosti už je,“ dodal Ľ. Tomko. Všetko je tak nateraz otvorené. Možnosti riešenia križovatky i priechodu budú známe až po spracovaní štúdie Slovenskou správou ciest. Následne by sa mali podniknúť ďalšie kroky a hľadať finančné zdroje.


Comments


bottom of page