top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Na cirkevnom gymnáziu učia aj anglickí lektori

Updated: Jul 17, 2020


Zákon síce neprikazuje, aby bilingválna škola mala anglického lektora, pre Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša je to ale veľké plus. Od septembra tam dochádzajú učiť študentov dvaja zahraniční lektori.


Päťročné bilingválne gymnázium, kde výučba prebieha v slovenčine aj angličtine, funguje na cirkevnom gymnáziu druhý školský rok. „Zatiaľ máme dve bilingválne triedy – 28 prvákov a 27 druhákov. Snažíme sa robiť výber žiakov, aj keď záujem v okrese je veľký, keďže ide o zaujímavé štúdium a angličtina hýbe svetom,“ vysvetlil riaditeľ školy Pavol Chmeliar, ktorý ako dodal, od začiatku školského roka sa môžu žiaci bilingválneho štúdia zdokonaľovať v anglickom jazyku a cibriť si prízvuk aj vďaka dvom  lektorom, ktorí k nim pravidelne dochádzajú a ktorých materinský jazyk je angličtina. „Jedným z nich je Martin Walsh, ktorý prichádza každý druhý týždeň z Tatranskej Lomnice a s ktorým sme dohodli ešte jednu zaujímavú vec – hodiny aj cez skype. K nemu sa nám podarilo získať aj rehoľnú sestru Louise z Írska, ktorá k nám cestuje zo Spišského Podhradia.“

????????????????

S lektorom Martinom Walshom majú študenti aj takéto zaujímavé vyučovacie hodiny v angličtine cez skype. 


Študenti si takéto hodiny pochvaľujú. Ako vravia, najlepšie je, že sa s lektormi, ktorí vedia iba po anglicky, nedá inak komunikovať, a tým sa z hodiny na hodinu zlepšuje ich angličtina. „Je nutné, aby sa aj mladí ľudia na Slovensku učili anglický jazyk, keďže sme členmi Európskej únie a mnohí po skončení škôl odchádzajú za prácou aj do zahraničia. Ovládanie cudzieho jazyka je tak dnes nevyhnutnosťou,“ vyjadrila svoj názor lektorka Louise Sarah Eustace. Výhod „native speaker“, teda rodeného alebo hovoriaceho, ako sa to prekladá, je množstvo. „Snažíme sa čerpať najmä z neznalosti slovenčiny u lektorov, čo núti študentov komunikovať v cudzom jazyku. Musia sa tiež naučiť preniesť do tohto jazyka množstvo fráz, idiomov a zároveň si zlepšujú výslovnosť a prízvuk,“ vysvetlila Vladimíra Drabantová, učiteľka angličtiny na škole. Pre gymnazistov je tak potom zvládnutie predmetov ako dejepis, geografia, občianska náuka a neskôr aj umenie a kultúra, obchodná angličtina či britská a americká literatúra v cudzom jazyku hračkou. foto: Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša


Je bilingválne štúdium náročné?


Je ťažké sa vzdelávať v anglickom jazyku? Akí sú zahraniční lektori? Prečo si žiaci vybrali práve toto štúdium? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v nasledujúcej ankete.


Gabriel Sás: – Rozmýšľal som nad tým, čo by som chcel robiť v živote a keď som sa rozhodol, že chcem programovať, tak som vedel, že musím zlepšiť angličtinu, aj preto som sa rozhodol prísť tu a neľutujem. Terézia Harčariková: – Je to určite ťažšie ako na „základke“, ale je to dobré, pretože nerozprávame len čisto po slovensky a angličtina sa nám vždy zíde. Barbora Langová: – Na ZŠ sme nemali žiadnych lektorov, ale tu je to také spestrenie, že aj počujem ten ich prízvuk aj to, ako by som mala rozprávať. Je to určite pre nás plus. Daniel Dic: – Podľa mňa sa nám to hodí aj do budúcnosti, lebo rozprávať sa s niekým, kto žije alebo žil v zahraničí, je lepšie ako s našimi učiteľmi. Ema Kyselová: – Možnosť byť v kontakte osobne alebo cez skype s lektormi, vnímam pozitívne. Vieme sa porozprávať s niekým, kto je narodený mimo Slovenska a  vie angličtinu plynulo. Nikola Škvarová: – Prvý ročník sme mali viac posilnenú angličtinu, už to bolo veľmi dobré a teraz v 2. ročníku to bolo zo začiatku ťažké pre mňa, kým som si zvykla na lektorov a predmety v anglickom jazyku. Ale teraz je to už dobré.


Commentaires


bottom of page