top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Nízka nezamestnanosť láme rekordy, ale…

Updated: Jul 8, 2020


chripka

Rad tých, ktorí si nevedia nájsť prácu, sa čím ďalej tým viac zmenšuje. Celoslovenský priemer počtu nezamestnaných, ktorý bol v decembri 2017 na úrovni 5,94 % je v okrese Stará Ľubovňa len o niekoľko desiatok stotín väčší.


O koho je záujem na trhu práce? Momentálne je v Staroľubovnianskom okrese nezamestnaných 2 200 ľudí, pričom až 40 % tvoria ľudia bez vzdelania. Dlhodobo nezamestnaných je 30 % a rovnaké percento tvoria aj ľudia do 29 rokov. Medzi najžiadanejšie povolania patria predovšetkým vodiči kamiónov a nákladných vozidiel, murári, elektrikári či zvárači. Naopak, prebytkové profesie sú z oblasti administratívy a nižší záujem je aj o pomocných stavebných pracovníkov. Paradoxne, niektoré povolania sa dajú ťažko obsadiť aj napriek tomu, že vyučených v požadovanom odbore je na úrade práce dosť. Tých ale často odrádza nízka mzda, ktorá sa pohybuje na úrovni 450 eur v hrubom, kuchár má o stovku viac. A práve nízka mzda je najčastejším dôvodom, prečo sa mnoho ľudí, najmä mladých, čoraz častejšie obzerá za prácou v zahraničí. ,,Mali sme stretnutie zo strednej školy a zo všetkých spolužiakov (20), pracujú na Slovensku iba dvaja, z čoho jeden je kňaz,“ odpovedal jeden z opýtaných na otázku, či si myslí, že v okrese je dostatok pracovných miest.


Sú, aj nie sú na Slovensku A práve odliv vysokého počtu mladých ľudí mimo republiku môže čísla nezamestnanosti výrazne skresľovať. A to najmä preto, že aj keď väčšina z nich dlhodobo nielen pracuje, ale aj žije mimo nášho mesta či okresu, trvalý pobyt si nezmenili. Reálne sa teda u nás považujú za ekonomicky aktívnych. Presný počet tejto skupiny ľudí je podľa riaditeľa tunajšieho úradu práce ťažké odhadnúť, také štatistiky nevedú. ,,Nebude to malé číslo, náš okres je dlhodobo špecifický tým, že ľudia cestujú za prácou do zahraničia,“ uviedol riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Starej Ľubovni Ján Jakubianský. V minulom roku ich počet podľa rezortu financií prekročil v rámci celého Slovenska hranicu 300 tisíc. Pre porovnanie, aktuálna nezamestnanosť na Slovensku je na úrovni 5,94 %, čo predstavuje 195 583 osôb. Ak by sa všetci pracujúci Slováci vrátili domov a evidovali na úrade práce, miera nezamestnanosti by vzrástla o viac ako 9 %.


Príspevky či rekvalifikačné kurzy Niekoľko desiatok voľných pracovných miest sa teda aj napriek stovkám nezamestnaných nedarí obsadiť. A to aj napriek tomu, že existuje hneď niekoľko možností, ktoré by mohli využiť aj takí, ktorí požadovaný odbor nevyštudovali. Jednou z nich sú aj tzv. rekvalifikačné kurzy. ,,Najväčšou výhodou týchto kurzov je to, že ich hradíme v plnej výške. Stačí si len vybrať z rôznorodej ponuky,“ uviedol J. Jakubianský. Ako ale dodal, „nie všetky kurzy môžu mať pre klienta taký efekt,

výpomoc z úradu práce1

ako by si želal, a preto má klient možnosť konzultovať výber kurzu s odborným radcom, ktorý sa tejto problematike venuje.“ Okrem týchto kurzov môžu dlhodobo nezamestnaní využiť aj príspevok na bývanie či cestovné. To je ale podmienené tým, že za prácou musia vycestovať mimo okres, čo je pre väčšinu uchádzačov málo motivačné.,,Ak sa už niekto rozhodne odísť za prácou, tak je to vo veľkej miere zahraničie, a to predovšetkým krajiny ako Rakúsko či Nemecko. Výnimočné je to kvôli firmám na západe Slovenska,“poznamenal J. Jakubianský.

Špeciálnou skupinou sú tzv. ,,sezónni pracovníci,“ ktorí sa snažia na úrade iba ,,prezimovať.“ ,,Ak takýmto ľuďom ponúkneme prácu, aj keď iba na tri – štyri mesiace, zväčša dostaneme negatívnu odpoveď,“ uviedla pracovníčka služieb pre občanov ÚPSVaR v Starej Ľubovni Mária Kopčáková. Ako dodala, väčšinou je za tým slabé platové ohodnotenie.,,Takéto odmietnutie nie je na okamžité vylúčenie z evidencie. My, ako úrad, musíme pristupovať k všetkým rovnako a informovať ich o voľných pracovných miestach. Nikdy neviete, či náhodou na Slovensku neostanú.“ Dodať treba, že uchádzač o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii úradu najmenej tri mesiace, sa môže uchádzať aj o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ). Jeho výška je v každom okrese odlišná a v Starej Ľubovni ide o sumu 5 002,36 eur. Úspešný žiadateľ musí svoju živnosť prevádzkovať najmenej tri roky. Presné údaje o tom, koľkí po uplynutí tejto doby pokračujú v činnosti a koľkí sa na úrad opätovné zaevidujú, nie sú známe. Pre zaujímavosť, v minulom roku bolo podporených 41 začínajúcich podnikateľov, a to sumou 196 tisíc eur


Každopádne teda platí, že na čísla nezamestnanosti sa treba pozerať v širšom kontexte a s prihliadnutím na región. Ten náš je rovnako špecifický. V ankete nami opýtaných sme sa stretli s názormi, že pracovných miest, teda primerane ohodnotených a lákavých, je tu málo.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č.5 (6. februára 2018)


Comments


bottom of page