top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Návrhy laureátov treba podávať skôr


Tí, ktorí chcú navrhnúť niekoho na udelenie najprestížnejších mestských cien, by mali registrovať zmenu VZN č. 29, ktorú schválili aj poslanci. Podstatnou novinkou tu je termín podania občianskych návrhov, ten sa z pôvodného 15. októbra v danom roku zmenil na 30. september. Poslanecké návrhy a primátora mesta ostali v nezmenenej uzávierke, teda do 15. októbra.

Tí, ktorí chcú navrhnúť niekoho na udelenie najprestížnejších mestských cien, by mali registrovať zmenu VZN č. 29, ktorú schválili aj poslanci. Podstatnou novinkou tu je termín podania občianskych návrhov, ten sa z pôvodného 15. októbra v danom roku zmenil na 30. september. Poslanecké návrhy a primátora mesta ostali v nezmenenej uzávierke, teda do 15. októbra. Oklieštil sa aj najvyšší možný počet udelených cien, a to u Ceny mesta z pôvodných troch laureátov na maximálne dvoch a u Ceny primátora z pôvodných piatich na maximálne troch laureátov. Po poslaneckej debate sa rozšíril aj okruh prijímateľov, k pôvodným kategóriám jednotlivec a kolektív pribudla právnická osoba. Tu by malo ísť o príležitosť udeliť ceny napr. občianskemu združeniu, neziskovej organizácii či eseročke. Ostatné ostáva nezmenené, naďalej teda platí, že o návrhoch na cenu mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní s trojpätinovým súhlasom a o udelení ceny primátora rozhoduje prvý muž mesta. Cena mesta sa udeľuje od roku 1999 a prevzala si ju takmer 70-tka osôb a kolektívov a cena primátora od 2002 a zdobí už vitrínky takmer stovky obyvateľov i kolektívov mesta. Najviac laureátov ceny mesta bolo v prvom roku udeľovania, a to 19, najmenej v roku 2002 (1) a v rokoch 2007 a 2014 sa neudeľovala. Najviac cien primátora si prevzali laureáti v roku 2002 a 2010 (13), najmenej v roku 2018 – dvaja. V rokoch 2007 a 2014 sa ceny primátora neudeľovali. Výnimočne sa udeľuje aj cena Čestný občan Mesta Stará Ľubovňa, vlani ju venovali in memoriam.


Foto: archív ĽMS


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 26 (7. júl 2020)

Komentarze


bottom of page