top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Násilie vyjadrili cez najsilnejšie vizuálne médium

Updated: Aug 11, 2020


DSC01256

Na vernisáži Ceruzou proti násiliu vystavovali deti Súkromnej základnej umeleckej školy ARTIK. Ukázali svoj pohľad na násilie páchané na tých najslabších cez obraz.


Iniciátorkou myšlienky, zachytiť dôležitú tému spoločnosti v obrazoch, bola Anna Nemergutová koordinátorka ochrany detí pred násilím UPSVaR v Starej Ľubovni. „Nápad vznikol v rámci národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Stále sú to veľmi citlivé témy, ktoré sú vnímané ako tabu a aj tým, že o nich budeme rozprávať ich pomaly odtabuizujeme,“ uviedla A. Nemergutová, ktorá oslovila SZUŠ ARTIK. Žiaci pod vedením pedagógov následne tému spracovali do výtvarnej podoby. Vďaka tomu na vernisáži, ktorá prebehla v kaviarni F6 CAFE vystavili práce 30 žiakov.

DSC01280

Prehovoriť cez obraz Rôznorodé práce zobrazovali fyzické, ale aj psychické násilie – manipuláciu či kyber-šikanu. „Rovesnícke násilie má za posledné roky zvyšujúcu tendenciu. Narastá agresivita ruka v ruke s vývojom informačných technológií, mení svoju podobu i formu a je ťažké zabrániť šikanovaniu medzi rovesníkmi. Avšak práve včasná a cielená intervencia u detí dokáže tento problém v budúcnosti eliminovať,“ povedala o aktuálnej téme A. Nemergutová.

DSC01278

Aj keď sa deti, ktoré tvorili obrazy nestretli s podobnými skúsenosťami, vnímajú okolie a vžili sa do pocitov iných. „Bolo pre nás výzvou stvárniť oku neviditeľné do podoby viditeľnej. Aj keď osobne problém násilia nezažívame, týka sa nás, pretože sa v našom okolí môže vyskytovať a nesmieme ho prehliadať,“ doplnila riaditeľka školy SZUŠ ARTIK Magdaléna Šipošová. Ako odznelo na vernisáži slová týranie, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie, šikanovanie z našich úst vychádzajú len ťažko. Ak prehovoríme, môžeme prispieť k tomu, aby sa zlo neopakovalo a ľudia vedeli ako sa v nebezpečných situáciách k problému postaviť.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č.2/2020 (21. január)


Comments


bottom of page