top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Michalovská firma bude i naďalej zabezpečovať mestskú dopravu

Updated: Jul 6, 2020


MAD

Po uzatvorení verejnej obchodnej súťaže na prevádzkovateľa mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Starej Ľubovni k zmene nedošlo. Žlté autobusy michalovskej firmy DZS-M.K. Trans, s.r.o, budú jazdiť mestom naďalej. Nie však najbližších 5 rokov, ale iba do konca roka 2019.


O výsledkoch súťaže informoval primátor mesta Ľuboš Tomko poslancov na mimoriadnom rokovaní 26. júla. Radnica mala možnosť vyberať si z dvoch uchádzačov, ktorí reflektovali na výzvu. A to popradská SAD-ka a súčasný prevádzkovateľ, ktorému skončila licencia 31. júla t.r. Miestny prepravca, firma Bus Karpaty, ktorá do roku 2013 zabezpečovala mestskú dopravu, sa napriek tomu, že ešte v jari deklarovala pre naše noviny záujem, napokon neprihlásila. V požiadavkách súťaže bol stanovený limit obslužných kilometrov – 70 tisíc km ročne, uchádzač musel vlastniť minimálne 4 nízkopodlažné autobusy (nie staršie ako 10 rokov) aj pre prepravu hendikepovaných, ďalej musel splniť podmienky pre ochranu životného prostredia a mať nezávislé kúrenie a monitorovacie zariadenie GPS pre spätnú kontrolu prepravcu obstarávateľom. Ako deklarovala radnica, nastavením týchto podmienok sledovala zvýšenie kvality mestskej autobusovej dopravy. Napriek tomu, že víťazom sa stala popradská firma, súťaž bola napokon zrušená. „Výherca nedodal v stanovenom termíne všetky požadované dokumenty, a to z objektívnych príčin,“ informoval primátor. Na vysvetlenie uvádzame, že tou hlavnou bola tragická udalosť, pri ktorej zahynul majiteľ SAD Poprad, Marián Troliga. Radnica tak pristúpila k plánu B, teda podpísaniu zmluvy so súčasným prevádzkovateľom na obdobie viac než 1 roka bez uskutočnenia ďalšieho verejného obstarávania. Ako vysvetlil primátor, mestu túto kompetenciu umožňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Michalovská spoločnosť tak bude zabezpečovať mestskú prepravu aj naďalej, a to podľa platného grafikonu. Samospráva pristúpila na požiadavku navýšenia mesačnej dotácie pre prepravcu, a to z 8 400 € na 8 700 €. A do konca roka 2019 musí zrealizovať nový tender.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č.29 (14. august 2018)


bottom of page