top of page
  • Mário Veverka

Mestská rada je zrušená, poslanci tiež prišli o rezne

Updated: Aug 6, 2020


MsZ DSC_0070

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Starej Ľubovni prešiel úpravou. A pomerne výraznou. Vyžiadala si to zmena legislatívy a tiež absencia Mestskej rady vo volebnom období 2018-22.


Ako boli svedkom aj poslanci, zďaleka pritom nejde len o pojmologické úpravy (občan –> obyvateľ mesta). V novom poriadku sú totiž podstatne viac vyprecizované ich interpelácie i rozhodovacie kvóra (minimálny počet hlasov pri hlasovaní). Úpravou tiež prešiel článok 6 Verejnosť na zasadnutiach. Dĺžka vystúpenia obyvateľov sa síce nezmenila (max. 5 min.), no požiadať oň už môže ktokoľvek, nielen Staroľubovňan. Avšak, pri nahlasovaní je každý povinný preukázať svoju totožnosť. Viac než desaťstranový dokument v sebe špecifikuje mnoho ďalších vecí, vrátane dôvodov, pre ktoré je možné mestské zastupiteľstvo prerušiť. Okrem komisií, poslancov, kontrolórovi a prednostovi sa od aprílového zasadnutia dajú (uznesením) ukladať úlohy už i náčelníkovi MsP, vedúcim jednotlivých útvarov MsÚ, prípadne štatutárnym zástupcom mestských eseročiek. Jednou z najdôležitejších zmien je však zrušenie iniciatívneho, výkonného a kontrolného orgánu MsZ – Mestskej rady. „Bol to návrh, ktorý vyšiel odo mňa a inšpiroval som sa pri ňom aj okolitými mestami – Kežmarkom či Spišskou Novou Vsou, ktoré ju nemajú,“ podotkol najskôr primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko, podľa ktorého ho k tomu viedol fakt, že v tomto volebnom období sa pred zastupiteľstvom stretáva so všetkými členmi parlamentu. Čo je časovo efektívnejšie než predtým. „Navyše, v Mestskej rade boli najkľúčovejšie majetkové veci. A tie teraz, raz za dva –tri týždne, prerokúvame v novovzniknutej majetkovej komisii,“ pridal druhý dôvod Ľ. Tomko, ktorý zároveň vysvetlil aj ďalšiu tohtoročnú novinku – absenciu tradičného obedového balíčka pre poslancov. Ako totiž uviedol, keďže rokovania MsZ mnohokrát presiahnu šesť hodín, mesto im chcelo poskytnúť plnohodnotnú prestávku na hlavné jedlo dňa. „Poslancom sme preto vystavili stravovacie karty, ktorými môžu platiť v stravovacích zariadeniach,“ uzavrel tému primátor, podľa slov ktorého si tak obligátny rezeň predsa len môžu dať.


Článok bol publikovaný v ĽN č. 12 (26. marec 2019).


Comments


bottom of page