top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Mesto vyčlenilo bezplatné priestory na volebnú kampaň

Updated: Jul 6, 2020


tabule volby 2

Mesto musí všetkým kandidujúcim subjektom (politickým stranám, koalíciám i nezávislým subjektom) poskytnúť aj bezplatný priestor na ich predvolebnú prezentáciu, a to podľa zásady rovnosti kandidujúcich subjektov. Aj preto sa 20. septembra poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom riadnom zasadnutí venovali úprave Všeobecno-záväzného nariadenia (VZN) č. 28 o vymedzení miest a stanovení podmienok na umiestnenie volebných plagátov počas kampane. Aby bola naplnená litera zákona, uplynulý týždeň pribudla v lokalite v smere na sídlisko Západ (medzi Večierkou a OD Družba) prenosná informačná tabuľa (pútač) s vymedzením priestoru pre 17 jednotlivých subjektov podľa kandidátok. „Umiestnená je na frekventovanej zóne, na dôstojnom priestore, nijakým spôsobom nebude obmedzovať obyvateľov mesta, je v dostatočnej veľkosti a bude tak zabezpečená rovnosť pre každý politický subjekt,“  informovala Katarína Železníková z právneho referátu MsÚ. Ako dodala, umiestniť si svoje plagáty môžu kandidáti iba na číselne označenú plochu, zakázané je prelepovanie iného subjektu a takisto lepenie na miesto, ktoré zostane prázdne, teda keď ho niekto nevyužije.  Ďalší takýto pútač radnica umiestnila v lokalite…

Pokračovanie článku nájdete v Ľubovnianskych novinách č. 36, ktoré sú v predaji do 9. októbra.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. Nezabudnite si ho preto kúpiť, stojí iba 35 centov. Podporíte tak predajnosť, ktorá je v týchto neľahkých časoch priam rozhodujúca.


Comentarios


bottom of page