top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Mesto už nemusí sporiť deťom v detských domovoch

Updated: Jul 6, 2020


Stará Ľubovňa, tak ako aj iné samosprávy už nemá povinnosť sporiť deťom umiestneným v detských domovoch. A takisto nemusí poskytovať ani pôvodný  príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov.


Keď sa pred deviatimi rokmi ustanovila zákonná povinnosť miest a obcí sporiť deťom umiestneným v detskom domove, mnohé samosprávy neboli nadšené. Neboli ani tak proti samotnej myšlienke, trápila ich skôr otázka, kde na to vziať. Mesačná čiastka povinného sporenia sa vyratúvala samostatne na každý kalendárny rok a tvorila ju jedna dvanástina z 10-percentnej sumy celkových nákladov na dieťa v detskom domove. Vyšlo to aj 80 € na jedno dieťa. Táto povinnosť obcí platila iba u detí umiestnených v domovoch po roku 2005 a posielať peniaze na účet museli obce po roku ich pobytu. Logicky mnohé samosprávy vyčkávali na novelizáciu zákona, a tá im neskôr priniesla úľavu v tom, že nie sú povinné sporiť deťom z tých rodín, ak preukázali, že v priebehu jedného roka pred umiestnením do detského domova pracovali s rodinou, boli nápomocní pri vyhľadávaní náhradných rodín a usilovali o to, aby rodinu priviedli k normálnemu fungovaniu. Túto zákonnú možnosť využívalo aj mesto Stará Ľubovňa a s rodinami, ktorým hrozilo umiestnenie detí do detského domova, intenzívne spolupracovalo.


Príspevok na štart V zákone ostala ale možnosť poskytnutia príspevku na dopravu do zariadenia za účelom návštev a takisto na osamostatnenie sa mladého dospelého človeka po návrate z detského domova, ktorý vyplatí mesto, v ktorom malo dieťa  trvalý pobyt v čase umiestnenia. A to jednorazovo. „Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje obec peňažnou formou, vecnou alebo kombinovanou. Zároveň môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude poskytnutý vo viacerých splátkach, pričom musí byť vyplatený najneskôr do 6 mesiacov“ vysvetlila Mária Raššová, vedúca sociálneho odd. a bytovej politiky MsÚ v Starej Ľubovni. Tento tzv. príspevok na štart môže byť maximálne do výšky 421 €, teda 30 percent zo sumy  vyplatenej detským domovom, pričom detský domov môže vyplatiť najviac 15-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa a vyplatí sa mladému dospelému najneskôr v deň jeho odchodu z domova, resp. centra. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa neposkytuje, ak sa v čase skončenia vykonávania pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti mladý dospelý zdržiava bez súhlasu centra mimo neho, je vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby. Stará Ľubovňa má momentálne umiestnených 22 detí v rozličných detských domovoch, pričom v tomto roku vzniká nárok na tento jednorazový príspevok už len pre jedného mladého dospelého. Ostatné deti sú mladšie a plnoletosť dovŕšia v nasledujúcich rokoch.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 42 (13. november 2018)


Comments


bottom of page