top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Mesto opravuje chodník, pribudne aj parkovisko

Mesto Stará Ľubovňa začalo s rekonštrukciou chodníka pri MŠ na Tatranskej ulici. Nový chodník bude posunutý viac k plotu. Pribudnúť by mali aj potrebné parkovacie miesta.Celková šírka nového chodníka bude dva metre a pribudne aj parkovisko. Vzniknúť by tak malo 19 parkovacích miest, čo by malo prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie v okolí ZŠ na Komenského ul. a MŠ na Tatranskej ulici, ale tiež zlepšiť možnosti parkovania pre obyvateľov okolitých bytoviek. Mesto má na túto akciu vyčlenených 20-tisíc eur. „V prípade priaznivého počasia by mali byť všetky práce ukončené do konca novembra. V ostrovčekoch je plánovaná výsadba nových stromov na budúci rok,“ povedal Michal Žid, poverený riadením oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni.


NÁZORY OBYVATEĽOV SÚ RÔZNE

Novému chodníku a parkovisku sa tešia obyvatelia okolitých bytových domov, no najmä rodičia, ktorí odprevádzajú deti do blízkej škôlky. „Rodičia budú mať kde zastaviť a nemusia s dieťaťom prechádzať cez cestu,“ povedala mladá mamička Jana Kovaľáková. Pridala sa aj Mária, ktorá vozí školopovinnú dcéru, zároveň sa teší, že bude môcť prechádzať s kočíkom po novom chodníku. Sú aj takí, ktorí majú na opravu iný názor. „Čo je pokazené, treba prerobiť, ale s údivom konštatujem, že pribudnú ďalšie parkovacie miesta. Viem, že je málo týchto miest, je to však frekventovaná ulica. Prečo mesto neuvažuje o postavení parkovacieho domu?! Len sa o tom hovorí. Rovno z križovatky je tu manipulácia s autami, vzadu je škola a detičky tu chodia... Je správne za každú cenu zničiť kúsok trávnatej plochy a premeniť na parkovacie miesto?“ pýtala sa Staroľubovnianka Jana. Podľa Jozefa Štupáka, tento chodník nevyužívalo veľa ľudí. „Chodníky treba, ale či práve tento sa musel robiť, to sa mi nezdá. Ešte bol dosť obstojný, nebol v zlom stave,“ dodal.


MIESTNI CHÚ OPRAVU AJ INDE

Miestni si myslia, že rekonštrukciu potrebujú aj iné chodníky. „Uvítal by som, keby sa opravil chodník pred bytovkou, vedľa predajne. Keď prší, sú tam mláky a nedá sa vôbec prejsť. Aj nad športovou halou sú zničené chodníky,“ povedal J. Štupák. Ďalší rozbitý chodník, sa podľa Pavla Vybírala nachádza pri obchode CBA. Je podľa neho v katastrofálnom stave a potrebuje už opravu. „Pri potravinách Fresh a tiež chýba chodník medzi Mierovou a Letnou ulicou,“ poznamenala k nutným premenám Mária, ktorá musí prechádzať s kočíkom po ceste.“ Obyvateľka Jana postrehla, že sa rekonštruujú viaceré chodníky, čo považuje za správne.

Plánovaná je značná rekonštrukcia chodníkov na najväčšom sídlisku. „Realizácia stavby Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ bola po ukončení dlhotrvajúceho procesu kontrol riadiacim orgánom plánovaná tento rok. Z dôvodu povahy a rozsahu zákazky stále nie je ukončený proces verejného obstarávania. Pravdepodobne sa realizácia presunie na budúci rok,“ doplnil M. Žid.

Opravovať sa mali aj ďalšie chodníky a mestské cesty. Všetko ale mení pandémia, viaceré rekonštrukcie v rámci Rozvojového programu mesta sú posunuté na ďalší rok.

Plánované akcie mesta posunuté na rok 2021

- rozšírenie mestského mobiliáru, zakúpenie predajných stánkov, realizácia plošiny pre zabezpečenie bezbariérového prístupu do domu kultúry

- vykurovanie a plynofikácia objektu na Nám. sv. Mikuláša č. 24

- realizácia cestných spomaľovačov

-rekonštrukcia chodníka na Ul. 1. mája (oproti OÚ)

- asfaltovanie miestnych komunikácií na Nám. gen. Štefánika, Budovateľskej ul., Obrancov mieru, Bernolákovej ul., Levočskej, Jarmočnej ul., chodníkov na Zámoyského ul., okolo ZŠ na Komenského ul. i parkoviska na Ul. 17. novembra

- PD chodník Lipová - Železničná stanica

- PD inžinierske siete SNP

- PD administratívna budova - Budovateľská ul. (VšZP)

- PD prestrešenie pódia na Nám. gen. Štefánika


Anna Lazorčáková, foto: ĽMS


Článok bol publikovaný v ľubovnianskych novinách č. 41 (3. november 2020)


Comments


bottom of page