top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Mesto Kultúry 2021: Tvoriť sa dá aj cez koronu...

Mesto Stará Ľubovňa je aktuálnym Mestom kultúry Slovenskej republiky 2021. Napriek obmedzeniam pre pandémiu pripravilo množstvo podujatí, ďalšie sú ešte len v pláne. Najbližšie, v nedeľu 19. decembra od 18. hodiny uvidíme vianočný online otvárací koncert Mesta kultúry 2021 pod názvom Rozuzlime nádej v nás.Mesto Stará Ľubovňa je aktuálnym Mestom kultúry Slovenskej republiky 2021. Napriek obmedzeniam pre pandémiu pripravilo množstvo podujatí, ďalšie sú ešte len v pláne. Najbližšie, v nedeľu 19. decembra od 18. hodiny uvidíme vianočný online otvárací koncert Mesta kultúry 2021 pod názvom Rozuzlime nádej v nás.


V ONLINE PRIESTORE I NAŽIVO

Aktivity celého projektu sa pre pandémiu začali realizovať až od 1. júna 2021, kedy bol symbolicky online z Domu kultúry rozviazaný prvý uzol na Meste kultúry. Počas leta sa následne podarilo uskutočniť množstvo zaujímavých podujatí.

Súčasná nepriaznivá pandemická situácia znemožnila od konca septembra prezenčne organizovať hromadné kultúrne podujatia. Vždy je však v rámci Mesta kultúry čo robiť, aktuálne je využívaný najmä online priestor.

Mesto sa intenzívne pripravuje na aktivity po uvoľnení pandemických opatrení.V rámci podujatia ŽIVÁ HISTÓRIA – SPOZNÁVAJ SVOJ HRAD sa v lete v autentickom prostredí hradu Ľubovňa pri príležitosti stretnutia potomkov rodín Lubomirských, Raiszovcov a Zamoyských uskutoční MAŠKARNÝ BÁL, na ktorom sa bude môcť zúčastniť široká verejnosť. Samotnú atmosféru budú dopĺňať artisti, hudobníci a cirkusanti. Priebeh maškarného bálu sa bude riadiť pravidlami z histórie. Okrem duchovnej stravy budú môcť účastníci vyskúšať jedlá jednotlivých rodín so svojimi historickými špecifikami. Hlavným organizátorom podujatia je Ľubovnianske múzeum.


Na prototypoch masiek sa už začalo intenzívne pracovať. Ich autorkou je známa dizajnérka Annamária Mikulik. Ako nám povedala, edukačný charakter masiek budú dokresľovať portréty s popisom osobností, ktoré ovplyvnili históriu hradu a mesta. Detské masky rozprávkového charakteru budú reflektovať líniu, kde sa skutočná história prelína s rozprávkou. Koncepcia, ktorú pretavila do návrhov, vychádza zo skutočného života na hrade.


V rámci podujatia AUTENTICKÁ ATMOSFÉRA – SPOZNÁVAJ SVOJ HRAD práve prebieha proces výroby dámskych dobových kostýmov podľa predlohy šiat Márie Ujházy, Karolíny Zamoyskej a Kristíny Koniecpolskej v dielni MIREA Márie Slejzákovej.

Autentická atmosféra by sa mala dosiahnuť aj formou odevu ako neoddeliteľnej súčasti života. V rámci naplnenia cieľa prezentácie života jednotlivých rodín na hrade Ľubovňa bude sprístupnená výstava replík odevov z rôznych období dejín hradu Ľubovňa. Odevy budú vytvorené odborníkmi ako verné kópie odevov podľa portrétov a dobových výskumov. Ide o odevy z obdobia od 16. do 20. storočia.


V rámci ART(LABORATÓRIA) – KEĎ ZAZNIE SAXOFÓN vzniklo šesť úplne nových skladieb pre saxofón. Ich autorom je známy hudobný skladateľ a pedagóg Adrián Harvan.

Skladby už putovali k žiakom základných umeleckých škôl v rámci celého Slovenska, aby ich mohli naštudovať. Premiéru budú mať na jar v Starej Ľubovni, kde sa uskutoční už 12. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej a komornej hre na saxofóne. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne pre mladých hudobníkov a ich pedagógov.


Projekt UZOL KULTÚRY - STARÁ ĽUBOVŇA – MESTO KULTÚRY 2021 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Eva Kollárová, programová riaditeľka

projektu UZOL


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 47-48 (15. december 2021)bottom of page