top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Mesto hľadalo kompromis pri výstavbe novej bytovky

Updated: Jul 1, 2020


DSC_0337

Situácia s petíciou občanov proti výstavbe bytovky blízko Športového a relaxačného centra (ŠRC) v Starej Ľubovni z novembra 2016 sa zopakovala. Aj v apríli 2019 opäť dostala radnica petíciu proti jej výstavbe, podpísanú ešte väčším počtom obyvateľov.


Treba pripomenúť, že lokalitu na Letnej ul., kde by bytovka mala stáť, kúpil od mesta pred viac ako desiatkou rokov miestny podnikateľ za účelom výstavby viacúčelovej športovej haly so zastavanou plochou 923 m2. Výstavba sa však nezrealizovala a pozemok predal inému majiteľovi, miestnej spoločnosti TINEA, s.r.o., aj s platnými stavebnými povoleniami do roku 2020. Tá sa rozhodla postaviť na pozemku namiesto športovej haly 33 bytov v 5-tich podlažiach. A v spomínanom roku 2016 sa proti tomu spustili protesty obyvateľov okolitých bytoviek. Obávali sa tienenia, zahusťovania lokality, nedostatočnej cestnej infraštruktúry, likvidovania zelene a podobne. Samospráva vtedy na protest reagovala a 29. novembra 2016 vydala nesúhlasné stanovisko k umiestneniu 5-poschodového bytového domu. „Dôvodom nesúhlasu bola skutočnosť, že všetky bytové domy v uvedenej lokalite boli 4-poschodové,“ uviedol k vtedajšiemu rozhodnutiu primátor mesta Ľuboš Tomko. Majiteľ dotknutej spoločnosti Miroslav Orlovský tak zámer zmenil a pôvodný bytový dom znížil z 5 na 4-poschodový s 30-tkou bytov. „Náš plánovaný bytový dom je o 1,5 podlažia nižší ako bytový dom v susedstve,“ podotkol podnikateľ. Navyše, ako uvádza v stanoviskách, dodal všetky potrebné doklady vrátane svetlo-technických štúdií, kde čas preslnenia kontrolovaných okien susedných bytových domov je podľa povolených noriem. „Výstavba bytovky je lepšou alternatívou ako pôvodná viacúčelová športová hala pre 800 ľudí s apartmánovými bytmi a štyrmi parkovacími miestami,“ myslí si podnikateľ M. Orlovský, ktorý garantuje dostatok parkovacích miest k bytom i požadovanú infraštruktúru. Ako dodal, prekvapuje ho, že, „obyvatelia, ktorí súhlasili s výstavbou športovej haly, kde je platné stavebné povolenie, sú aj proti výstavbe, pričom zastavanosť športovej haly je 100 %-tná.“ 


Padlo rozhodnutie Po všetkých protestoch a ťažkých rokovaniach, kde ako podotkol primátor, padali i slzy, sa samospráva musela postaviť k riešeniu. „Územný plán mesta lokalitu definuje ako plochu na výstavbu bytového domu. A mesto v súlade s ním určilo podmienky na výstavbu, ktoré musí investor dodržať. Bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko mesta, plánovaný bytový dom ale nesmie byť vyšší ako všetky susediace bytové domy a ako bytový dom na Letnej ul. pod ŠRC,“ uviedol primátor mesta. Ako vysvetlil, situáciou sa radnica intenzívne zaoberala, prebehlo pritom niekoľko stretnutí so zástupcami občanov aj investora. „Zástupcovia petičného výboru odmietali akúkoľvek výstavbu bytového domu v danej lokalite a sú za zachovanie existujúceho stavu. Zámerom investora bola výstavba 5-poschodového bytového domu, pričom územný plán v danej lokalite umožňuje výstavbu bytových domov od 3 do 12 poschodí. Preto považujem stanovisko mesta za kompromisné riešenie,“ dodal primátor. Ako doplnil, pre Mesto Stará Ľubovňa je záväzný územný plán, ktorý musí rešpektovať a na základe ktorého je možná zastavanosť pozemku iba 50 %. „Taktiež investor musí dodržať požadované odstupy od bytových domov v zmysle príslušných noriem a zároveň musí vytvoriť dostatočný počet parkovacích miest pre daný bytový dom.“ A to investor garantuje.

DSC_0344

Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 22 (4. jún 2019)


bottom of page