top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Mesto hľadá zamestnancov do nového zariadenia

Updated: Oct 19, 2023

Zariadenie sociálnych služieb v Starej Ľubovni za 1,5 mil. € je ukončené a od 1. januára budúceho roku by malo začať naplno fungovať. Samospráva má za sebou kolaudačné rozhodnutie, registrácie i všetky potrebné administratívne postupy, aktuálne finišuje s vybavením zariadenia, kompletizuje personál a začína prijímať žiadosti seniorov.

V novej prevádzke, ktorá vznikla prestavbou bývalej kotolne nemocnice, sa bude prevádzkovať Zariadenie pre seniorov, Jedáleň a Denné centrum. V zariadení rodinného typu s troma samostatnými bytovými jednotkami sa bude poskytovať sociálna služba celoročnou pobytovou formou. Celková kapacita zariadenia pre seniorov je 12 miest.


Hľadajú zamestnancov

Keďže počnúc prvým januárom by mala byť prevádzka naplno spustená, radnica týmto ponúka možnosť prijatia do tohto zariadenia. „Podmienkou je dosiahnutie dôchodkového veku a posúdenie o odkázanosti na túto sociálnu službu, o ktoré je možné požiadať na Mestskom úrade v Starej Ľubovni,“ pripomenula Mária Raššová, vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu, pod ktoré bude nová prevádzka organizačne patriť. Prácu si v ňom nájde 14 zamestnancov. Nateraz samospráva má vybratú vedúcu zariadenia, bežia výberové konania na zamestnancov pre stravovaciu prevádzku a opatrovateľky (str. 6 a 7).

V novom zariadení pre seniorov by okrem celodennej starostlivosti mali nájsť seniori z mesta zázemie pre spoločensko-kultúrne aktivity a jedáleň, ktorá ráta s kapacitou 300 jedál denne, a to aj s možnosťou stravovania v jedálni, odberu zabaleného obeda alebo zabezpečenia rozvozu stravy.


Financovanie na pleciach mesta

Mesto sa bude musieť vyrovnať s financovaním nového zariadenia, ako sa už pred časom vyjadril primátor Ľuboš Tomko, práve udržanie chodu nového zariadenia nebude jednoduché, zvlášť v tejto náročnej dobe. Mesto sa už teraz musí vysporiadať s tým, že je zo zákona povinné prispievať na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, a to sumou podľa ekonomicky oprávnených nákladov na jedného klienta.

Je pritom viac než isté, že starostlivosť o najstaršiu generáciu mesta si bude vyžadovať stále viac. Obyvateľstvo starne, len za ostatných desať rokov vrástol podľa mestských štatistík počet obyvateľov v seniorskom veku viac ako dvojnásobne.

hm, foto: ĽMS

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 37, 11. októbra 2023. Okrem toho boli v rovnakom vydaní novín uverejnené inzeráty na voľné pozície)


Comments


bottom of page