top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Mesto chce stavať byty na sídlisku Východ

Updated: Jun 29, 2020


Byty-TTL 1

Záujemcovia o nové bývanie v Starej Ľubovni sa zrejme dočkajú. Popri miliónových investíciách, ktoré rezonujú v meste najmä v poslednom období prichádza z radnice pozitívny signál už aj k žiadostiam o nájomné. Vedenie mesta totiž avizuje výstavbu dvoch alebo štyroch bytoviek, zároveň však pripomína, že celý proces nejakú dobu potrvá.


V Starej Ľubovni pribudli nájomné bytovky naposledy v roku 2015. Niektorí tvrdia, že je to málo, a to i napriek tomu, že mestu sa podarili viaceré významné akcie s partnermi, ako obchvat či zimný štadión. „Na základe podnetu občanov mesta sa pýtam, prečo sa nerieši problém nedostatku nájomných bytov pre mladé rodiny a seniorov. Pripravuje sa výstavba v rámci programu Štátneho fondu rozvoja a bývania (ŠFRB) v roku 2020?“ obrátil sa prednedávnom na vedenie mesta poslanec Rudolf Žiak. Popri tom pochválil ľudí na radnici, že sa im darí čerpať peniaze na množstvo iných projektov.


K situácii s nájomnými bytmi sa čerstvo vyjadrilo vedenie mesta. Tvrdí, že kým začne obstarávať, chce byť stopercentne pripravené. Aj preto celý proces istú dobu potrvá. „Najčistejšie obstarávanie je vtedy, keď sú náklady oprávnené, aby sme to potom mohli vysúťažiť vo vlastnej réžii. Preto by sme chceli už tento rok spustiť súťaž na projektanta, aby sme v lete mali vydané stavebné povolenie. Potom môžeme žiadať o dotáciu,“ vysvetľoval primátor Ľuboš Tomko.


Nové bytovky mesto plánuje na zelenej lúke v lokalite Za vodou, kde má vysporiadané pozemky. Zatiaľ v počte bytových domov nemá definitívu. „Chceme ísť do výstavby 30 až 60 bytov v dvoch alebo štyroch bytových domoch. Zatiaľ je to otázka ďalších štúdií,“ hovoril Ľ. Tomko. Podľa neho, so stavbami by sa mohlo začať v roku 2021.


Žiadané sú menšie byty


V súčasnosti je na mestskom úrade podaných 85 žiadostí o nájomné bývanie. Najviac, až polovica záujemcov túži po dvojizbovom byte. „Ďalších 40 percent chce 3-izbový byt a desať percent jednoizbový,“ poznamenal primátor. Nie každá z podaných žiadostí spĺňa potrebné kritériá. Tie upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo šesť. O prideľovaní bytu rozhoduje príslušná komisia, konečné slovo má na jej odporúčanie primátor. Žiadosť je evidovaná po dobu troch rokov od podania. Prípadné zmeny je žiadateľ povinný aktualizovať do 30 dní.


FAKTY 2021 –  rok, kedy chce mesto stavať


60 bytov a najviac štyri bytovky –  v pláne


85 žiadostí o nájom – podaných


50 percent žiadateľov chce 2-izbový byt


Peter Rindoš, foto autor


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 41 (5. november)


#byty #nájomnébyty #sídliskoVýchod

bottom of page