top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Mesto bude zelenšie, pribudlo 90 stromov

Pred výstavbou juhovýchodného obchvatu muselo byť v Starej Ľubovni vyrúbaných niekoľko stromov. Firma, ktorá stavbu realizovala, zabezpečila náhradnú výsadbu. V uplynulých dňoch sa vysadilo 49 vzrastlých stromov a 330 parkových krovín.Takto zušľachtené plochy v meste by sa postupne mali pretvárať na zelené parky. Tri a pol metra vysoké javory, borovice, čerešne, duby, jarabiny, lipy, pagaštany a buky pribudli vo vnútrobloku na Letnej ulici, na ploche vedľa ihriska Základnej školy Komenského a pri parkovisku nového cintorína. Okrem stromov sa vysadilo aj 330 krovín. Nájdeme medzi nimi druhy ako svíb, tavoľník, kalina či pajazmín.

Na Komenského ul. pribudla javorová aleja, ktorú tvorí sedem javorov mliečnych guľovitých, na Popradskej boli napr. vysadené tri druhy stromov - lipa malolistá, javor horský a borovica čierna.


NOVÁ PARKOVÁ ZÓNA

„Projekt náhradnej výsadby sa plánoval niekoľko rokov. Už v čase, keď sa vybavovali povolenia na výstavbu juhovýchodného obchvatu sa vytypovala lokalita pre vytvorenie novej parkovej zóny. Chceme, aby bolo naše mesto ekologickejšie a aby mohli obyvatelia mesta plnohodnotne tráviť svoj voľný čas v kvalitnom prostredí,“ uviedol referent životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni Miroslav Pristáš.


V prvom polroku bolo v réžii mesta vysadených 24 javorov pri parkovisku zimného štadióna a dva hraby obyčajné pri okresnom úrade. Kombinácia náhradnej výsadby a investícii mesta priniesla celkovo 90 vzrastlých stromov na verejných plochách mesta a 330 krovín v zastavanej časti mesta.


foto: MsÚ


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 44 (24. november 2020)

Comments


bottom of page