top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Mesto šetrí aj na verejnom osvetlení


Súčasná situácia zasiahla do všetkých sfér života. Radnica v Starej Ľubovni očakáva výpadok príjmov hlavne z podielových daní až do výšky 30 percent. Šetrí sa preto na viacerých frontoch. Aj na verejnom osvetlení.


Príspevková organizácia VPS, ktorá v meste spravuje verejné osvetlenie, už priškrtila svetlo. „Na zrekonštruovanom verejnom osvetlení sme pristúpili k obmedzeniu svietivosti. To znamená, že sme tu obmedzili ich výkon na 50 až 60 percent,“ informoval Ľubomír Krett, riaditeľ Verejno-prospešných služieb (VPS) Mesta Stará Ľubovňa. Ako dopovedal, tam, kde verejné osvetlenie ešte nebolo zrekonštruované, sa zaviedol systém obmedzenia svietivosti jednotlivých pouličných lámp. To znamená, že nesvieti každá druhá, resp. tretia. „Zatiaľ sa obyvatelia nesťažovali, teraz je jednak aj obmedzený pohyb a v niektorých lokalitách tieto obmedzenia aj postačujú. V dvoch prípadoch sme im vysvetlili, že je nutné naozaj šetriť aj v tomto smere,“ dodal riaditeľ VPS.


Ako sa šetrenie odrazí na výslednej sume, sa uvidí v záverečných účtoch. Mesto Stará Ľubovňa zmodernizovalo verejné osvetlenie cez projekt za približne 300 tisíc € v roku 2015. Investovalo vtedy celkovo okolo 500 tisíc eur, vymenilo sa okolo 500 svietidiel (z celkových 1200) za moderné LED-ky a zrealizovala sa tiež modernizácia siedmich rozvádzačov, čo prinieslo okolo 50-%-tnú úsporu. V súčasnosti stojí ročné verejné osvetlenie v Starej Ľubovni 43 740 €.


Foto: Edvin Fazekaš


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 19 (19. máj 2020)

Comments


bottom of page