top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Masívne správy v médiách i dezinformácie môžu narobiť v detských hlavách zmätok

Kedysi nám neprišlo až tak zvláštne, keď sa deti hrali na vojakov. Dnes sa už na to, keď drobci siahajú po „hračkárskych“ zbraniach, či si v mobile alebo na tablete zapínajú „strieľačky“, pozeráme inou optikou. Svet sa zmenil. Naše deti už budú súčasťou povojnovej generácie. To, ako to celé spracujú, závisí najmä od nás.


Zahmlievať? Vysvetľovať? Ako deťom vysvetliť túto situáciu, keď sami nevieme, ako to celé skončí? A kedy to vôbec skončí? Ľudstvo si už zažilo dve vojny a, žiaľ, nepoučilo sa. Možno nezachránime celý svet, ale veľa môžeme toho spraviť aj v našich rodinách.

Aj z tohto dôvodu pripravila Liga za duševné zdravie manuál, ktorý môže učiteľom, rodičom i starým rodičom pomôcť vysvetľovať túto situáciu našim najmenším. Pretože vystavovať ich masívnym správam z médií či dezinformáciám im v ich malých hlavičkách narobí ešte väčší zmätok.

Navyše, deti sú vnímavé, vyspelé. Už dávno neplatí, že si žijú vo svojej bubline a nechápu, čo sa okolo nich deje. Stačí im pohľad na vystrašených rodičov, nevhodné poznámky od spolužiakov, ľahký prístup na internet a chaos v ich myslení sa iba zväčšuje. Chcú byť súčasťou diania, v ktorom sú  zapojení ich blízki.


Veľa otázok 

Deti ich majú požehnane. A to je dobre. Ako však na ne odpovedať? Liga za duševné zdravie rodičom i starým rodičom pri rozhovoroch s deťmi odporúča: „Nevyhýbajte sa tejto téme, netvárte sa, že sa nič nedeje. Hovorte s deťmi primerane ich veku, vaším spoločným jazykom. To, čo sa deje, pomenujte tak, aby tomu vaše deti porozumeli. Môžete komunikovať rečou, ktorá je dieťaťu blízka - hrou, obrázkami, knihou, rozprávkou. Nebojte sa vyjadriť aj to, že sa deje neprávosť. Vyjadrite spolupatričnosť s obyvateľmi Ukrajiny, prípadne deťom ukážte, či a ako je vo vašich silách týmto trpiacim ľuďom pomôcť. Môže to byť pre ne dôležitá lekcia ľudskosti a súcitu. Nechajte sa viesť ich otázkami, no dajte priestor ich emóciám. Nehanbite sa pomenovať svoje pocity, obavy, ale nenechajte sa nimi pri komunikácii s dieťaťom zaplaviť.“


Nádej

Deti v tejto dobe potrebujú mimoriadne pocítiť, že sú v bezpečí. Potrebujú od dospelých počuť slová o nádeji. Preto sa nebojte otvorene s nimi hovoriť, no dávajte priestor aj iným témam. V detskej psychológii platí jedno nepísané pravidlo: Deťom vždy odpovedajte jednoducho a stručne a iba na to, na čo sa pýtajú. Nebojte sa priznať aj to, že odpoveď nepoznáte. Deti tak pochopia, že nie na všetky otázky sú odpovede.

A ešte niečo... Možno ste tomu doteraz neprikladali váhu, ale nastal čas všímať si, čo vaše deti sledujú vo svojich mobiloch, na internete. Túto situáciu zneužívajú mnohí ľudia aj na svoje nekalé úmysly. Preto je vhodné byť všímavý a občas skontrolovať, aké webové stránky deti (najmä tínedžeri) sledujú. Tiež limitujte pozeranie správ v televízii. V mnohých rodinách beží televízne vysielanie nepretržite ako zvuková kulisa. Sú správy, zábery, ktoré nie sú vhodné pre deti.

To, aký dopad bude mať súčasný konflikt na nás všetkých, nevieme. Isté je len to, že všetci s tým už budeme musieť navždy žiť.


Dagmar Baluchová

foto.: ilustračné, archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10 (16. marec 2022)

Comments


bottom of page