top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Malú telocvičnu nahradí nová, stáť by mala 2,25 milióna eur. V ANKETE odpovedajú študenti

Na gymnáziu v Starej Ľubovni majú dôvod na radosť. Kraj im odobril investičný zámer vybudovať modernú telocvičňu.

Krajskí poslanci odobrili Gymnáziu Terézie Vansovej investičný zámer vybudovať novú telocvičňu, ktorá bude vyhovovať viacerými parametrami aj kolektívnym športom, najmä volejbalu, basketbalu, florbalu a iným. Prešovská župa chce na výstavbu využiť vlastné zdroje a zároveň sa plánuje uchádzať o financie aj z Fondu na podporu športu. Rozpočet projektu je celkovo 2,25 mil. eur.

Doteraz sa museli gymnazisti uspokojiť s telocvičňou s rozmermi 8,50 krát 17,50 metrov, ktorá

nespĺňala kritériá klasického volejbalového ihriska, a teda ani žiadnej inej kolektívnej hry. K dispozícii majú aj malú posilňovňu, ktorú si vybudovali svojpomocne z bývalých priestorov skladu uhlia. V prípade priaznivého počasia tak využívajú vonkajšie multifunkčné ihrisko a cyklotrasu pri rieke Poprad.


Otvárajú sa nové možnosti školy

„Niektoré základné školy v Starej Ľubovni majú zriadené aj športové triedy. Týmto žiakom, záujemcom o štúdium na našej škole, by sme tak radi vytvorili podmienky pre ďalší rozvoj ich športového talentu. O využívanie nového športoviska už teraz prejavili záujem viaceré športové kluby v meste i centrum voľného času,“ potešená je riaditeľka gymnázia Klaudia Satkeová. Tiež z toho, že telocvičňa bude viacúčelová. Vzniknuté priestory tak škola s 330 žiakmi bude využívať aj na školské akcie a kultúrne podujatia. Doteraz ich realizovali v kultúrnom dome.


Čo sa vybuduje?

V budove sa bude nachádzať vstupná chodba, kabinet, telocvičňa, sklady, šatne, hygienické zázemie, ktoré bude bezbariérové, miestnosť prvej pomoci, náraďovňa, technická miestnosť, sklad, opravovňa náradia. Na druhom podlaží bude hľadisko, zasadačka a šatňa.

Telocvičňa bude disponovať i teleskopickým hľadiskom, ktorého predpokladaná kapacita je 185 ľudí. Súčasťou telocvične bude aj terasa v zadnej časti objektu, na juhozápadnej strane. Jej využitie bude na stolný tenis počas letnej sezóny alebo bude slúžiť ako oddychová plocha.

Financie z kraja i štátneho fondu

Kraj plánuje výstavbu novej telocvične na Gymnáziu T. Vansovej v Starej Ľubovni za približne 2,25 mil. eur. Krajská samospráva na investíciu vyčlenila vlastné zdroje v sume 1,15 mil. eur  a uchádzať sa chce aj o príspevok z Fondu na podporu športu, a to vo výške 1,1 mil. eur. Predloženie žiadosti o tento príspevok, spolufinancovanie projektu zo strany PSK, ako aj jeho 20 % predfinancovanie podporili krajskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí 17. apríla. „Fond alokoval na program podľa tejto Výzvy 17,6 mil. eur, pričom maximálna výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná sumou 1,1 mil eur. Príspevok môžu uchádzači čerpať do konca roka 2025,“ doplnila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Gymnázium T. Vansovej tak bude môcť naplniť aj ďalšie snahy o zaktívnenie mladých ľudí. „V súčasnosti registrujeme snahu ministerstva o navýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy o jednu hodinu. V existujúcom stave by sme túto navýšenú hodinu v našich priestoroch nedokázali zabezpečiť,“ dodala riaditeľka GTV Klaudia Satkeová.

S výstavbou novej telocvične by sa malo začať ešte v tomto školskom roku.

foto: Martin Mrug/ĽMS

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 16, 26. apríla 2023)


bottom of page