top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

MŠ v Podsadku by mala byť menšia a len s poldennou prevádzkou

Updated: Jul 10, 2020


Materská škola v Podsadku chýba, také je stanovisko mestskej samosprávy, a preto sa jej výstavby nechce vzdať. Pôvodné plány s projektom síce padli na vysokom spolufinancovaní, z mestskej pokladnice by bolo nutné priložiť okolo 700 tisíc eur, je tu ale nová alternatíva. Predniesol ju primátor Ľuboš Tomko na ostatnom mestskom zastupiteľstve a podporu našiel aj u poslancov.


„S iným návrhom, výstavbou menšej, 2-triednej materskej školy s poldennou prevádzkou prišlo Občianske združenie ETP Slovensko. Išlo by o modulovú výstavbu v lokalite, ktorá sa pôvodne plánovala,“ vysvetlil primátor. Iba doplníme, že so škôlkou sa rátalo v lokalite vedľa budovy CO skladu v Podsadku na mestských pozemkoch. „Naše dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že jednou z príčin zlyhávania a neúspechu detí zo segregovaných komunít v základných školách je absencia predškolskej prípravy. Aby sme pomohli deťom úspešne zvládnuť nástup do prvého ročníka ZŠ, od roku 2009 organizujeme v komunitnom centre štyri hodiny denne predškolské klubové aktivity pre deti staršie ako štyri roky,“ vysvetlila pre naše noviny pohnútky k výstavbe MŠ Slavomíra Mačáková, riaditeľka OZ ETP Slovensko. Ako dodala: „Záujem rodičov umiestniť deti v predškolskom klube v komunitnom centre je veľký, ale kapacita je obmedzená. V súčasnosti pravidelne navštevuje predškolský klub 15 detí.“  Poslanci už skôr vyjadrili presvedčenie, že MŠ je v Podsadku nutná. „Poznáme prácu ETP Slovensko, máme s ním veľmi dobré skúseností, aj z minulosti, napr. pri pôžičkovom fonde, vďaka ktorému si mnohí v Podsadku zlepšili svoje bývanie,“ podotkla poslankyňa Klaudia Satkeová. Viacerí poslanci vyjadrili názor, že škôlka v Podsadku je potrebná, miernejšie otázniky vyvolávajú tak teraz, ako v nedávnej minulosti akurát obavy z obviňovania zo segregácie detí, ktorým mesto čelí pre výstavbu modulovej základnej školy. „V Podsadku žije viac ako tisíc obyvateľov, sto detí má od štyroch do šiestich rokov, nie je tam materská škôlka, najbližšia v meste je vzdialená viac ako tri kilometre. Ani jedno dieťa z Podsadku však nenavštevuje ani jednu z ľubovnianskych škôlok. Dôvodmi sú vzdialenosť, finančná náročnosť pre rodičov, spojená s cestovaním do mesta, ale aj nízka kapacita existujúcich predškolských zariadení v meste,“ vyjadrila sa k téme S. Mačáková. Ak sa podarí spoločne s Mestom Stará Ľubovňa zriadiť materskú škôlku v Podsadku, každý rok tak bude môcť 45 detí predškolského veku, čo je takmer polovica celkového počtu detí starších ako 4 roky, absolvovať predprimárne vzdelávanie. „Nezaškolenosť detí sa neskôr vždy prejaví horšími školskými výsledkami. Je lepšie poskytnúť deťom možnosť navštevovať kvalitnú škôlku čo najbližšie k mestu bydliska ako žiadne predprimárne vzdelávanie,“ dodala riaditeľka OZ ETP Slovensko. Nateraz poslanci zobrali novú ponuku na vedomie s podporou zámeru OZ ETP Slovensko.

mspod01

Takáto vízia MŠ v Podsadku je v nedohľadne. 3-podlažná budova narazila napriek projektu na vysoké spolufinancovanie.


Foto: vizualizácia MsÚ 


Článok  bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 35 (3.október)


bottom of page