top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Môže mesto informovať o úmrtí obyvateľov?


Oznamy o úmrtí nielen obyvateľov mesta sa dajú nájsť na smútočných tabuliach, ktoré sú na niekoľkých miestach v meste. V centre, pri starom cintoríne (na fotografii) či pri OD Družba. A s týždennou frekvenciou aj v Ľubovnianskych novinách. Mnohí by však boli radi, keby sa tieto smutné novinky aktuálne objavovali aj na webovej stránke mesta.


Zákon oklieštil možnosti „Je požiadavka od starších občanov zverejňovať na internete úmrtia ľudí s trvalým pobytom v Starej Ľubovni. Hlavne v zime málo vychádzajú vonku a chceli by byť informovaní o úmrtí priateľov, resp. bývalých kolegov,“ tlmočil na radnicu požiadavku poslanec Pavol Mišenko. Na prvý pohľad jednoduchý administratívny úkon však naráža na ochranu osobných údajov. „Súhlas dotknutej osoby je potrebný, ak v rámci periodickej tlače alebo na webovom sídle zverejňujete napr. dôležité životné udalosti, akými sú uzatvorenie manželstva, úmrtie, narodenie dieťaťa, oslava životného jubilea, zverejňovanie mena, priezviska či fotiek jednotlivcov,“ uvádza sa v stanovisku prevádzkovateľa osobnyudaj.sk. Za nebožtíka teda musí prikývnuť na zverejňovanie niekto z najbližších pozostalých. Aj to by sa zdalo reálne. Pri vybavovaní úmrtných listov na matrike, by súhlas mohli získať pracovníci mestského úradu. Aj tu sa však vyskytol zádrheľ. Ako sme zistili, za mnohých príbuzných chodia potrebné administratívne úkony vybavovať pohrebné služby a navyše úmrtný list sa vybavuje v mieste, kde občan zomrel. A nie všetci Staroľubovňania skončia svoju púť na území mesta.


Pomôcť by mohli pohrebné služby Aj napriek prvotnému zamietnutiu tejto požiadavky radnica momentálne hľadá spôsoby, ako vyhovieť občanom a neporušiť literu zákona. „Zasielali sme pohrebným službám v meste a v okolí sprievodný list s krátkou informáciou o zverejňovaní, súčasťou ktorého bola príloha súhlasu. Poprosili sme ich, aby pri vybavovaní pohrebu dali podpísať pozostalým aj súhlas, ktorý spolu s dokumentmi prinesú k nám na matriku,“ vyjadrila sa mestská právnička Katarína Železníková. Mesto tak oslovilo osem pohrebných služieb, a to v Starej Ľubovni, Spišskej Belej, Podolínci, Lipanoch, Prešove a Toryse. Či sa však stretne požiadavka s pozitívnou odozvou, tak pohrebných služieb ako aj pozostalých, sa uvidí. Nateraz však radnica bez tohto súhlasu zverejňovať oznamy o úmrtí nechce. „Z prieskumu praxe iných samospráv v tejto oblasti sme sa dozvedeli, že zverejňovanie úmrtí bolo v minulosti zriedkavé a po prijatí zákona o ochrane osobných údajov, kde sa legislatíva ešte sprísnila, sme dokonca nenašli samosprávu, ktorá by zverejňovala úmrtia na svojom webovom sídle,“ uviedol Aleš Solár, prednosta MsÚ. Ako ale dodal, snahou mesta je hľadať spôsoby ako vyhovieť požiadavke.


foto Edvin Fazekaš


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 22 (9. jún 2020)

Comments


bottom of page