top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Kvalita výživy zaujíma mladých ľudí a prezentovali to aj verejne

Updated: Jul 30, 2020


IMG_2127

„Povedz mi – čo ješ a ja ti poviem – kto si.” Zamýšľame sa nad tým, aké potraviny konzumujeme? Kto sa stará o bezpečnosť a kvalitu potravín? Existujú nezdravé potraviny? Mnohí z nás sa priveľmi nezaoberajú tým, ako svojím spotrebiteľským správaním ovplyvňujeme nielen svoje zdravie, ale aj prírodné prostredie a našu planétu. Otázky spotrebiteľského správania a problémy kvality výživy boli témou súťaže mladých spotrebiteľov, ktorá sa od roku 1997 organizuje v Starej Ľubovni.


V krajine lietajúceho mnícha Cypriána sa znova stretli žiaci, učitelia a zástupcovia spotrebiteľských združení zo Slovenskej a Českej republiky, aby slávnostne vyhodnotili súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život. Organizuje ju Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska s podporou Ministerstva školstva, vedy a športu SR pre žiakov základných a stredných škôl už po 21-krát v rámci celoslovenskej a po 18-krát v rámci medzinárodnej súťaže. Témou súťaže v roku 2018 sa stala kvalita výživy spotrebiteľa a bezpečnosť potravín. Súťažnou úlohou žiakov bolo vytvoriť spotrebiteľský časopis, kriticky hodnotiť získané informácie a zaradiť ich do reálneho prostredia, v ktorom žijú.

IMG_2143

Cieľom súťaže bolo motivovať  žiakov, aby uvedomelo rozhodovali o vlastnej výžive, uvažovali o dopadoch zdravej, respektíve nezdravej výživy a priniesli príklady dobrej praxe z bezprostredného okolia, regiónu či slovenských podnikov.„Tvorba jednotlivých článkov v časopise je pre žiakov tvorivou prácou s informáciami a objavovaním súvislostí školského učiva a každodenného života spotrebiteľa,“uviedla Božena Stašenková, koordinátorka  súťaže.


Veľká účasť zo Slovenska a Česka Do 21. ročníka súťaže sa prihlásilo 50 časopisov z 35 škôl zo Slovenskej republiky a 54 časopisov z 19 škôl v Českej republiky. Odborná komisia hodnotila tvorivú prácu s informáciami, aktualizáciu na bežný život spotrebiteľa, schopnosť zaujať čitateľov, priviesť ich ku kritickému uvažovaniu o marketingu a význame slovenských  potravín. Autori desiatich časopisov zo škôl z celého Slovenska od Trnavy až po Michalovce sa 1. júna zúčastnili slávnostného vyhodnotenia v Červenom Kláštore. Tu sa spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili workshopu na tému Consumer Classroom – Spotrebiteľská trieda a predkladali návrhy témy ďalšieho ročníka súťaže. Na druhý deň sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže, na ktorom víťazné družstvá predstavili svoje časopisy. Prezentovali,  odkiaľ získavali informácie pre svoje články a rôzne zaujímavosti i skúsenosti z tvorby časopisu a popritom si prebrali vecné ceny. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnila Ivana Pavlovská z odboru ochrany spotrebiteľa na Ministerstve hospodárstva SR, Ľubomír Verbovanec z Metodicko-pedagogického centra v Prešove, Ľuboš Tomko, primátor Mesta Stará Ľubovňa, Zdeněk Krul ako zástupca vyhlasovateľa súťaže za Českú republiku a  zástupcovia viacerých občianskych združení na ochranu spotrebiteľov. Po troch rokoch, kedy sa do súťaže nezapojili školy z Poľska, bola prísľubom ich návratu účasť učiteľky Anny Stanczak – Lomnickej zo Szkoly Podstawowej v Piwnicznej.

IMG_2111

Autori víťazných časopisov


Text: A. Stašenková, foto: L. Kiprich


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 24 (19. jún 2018)


bottom of page