top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Kto reguluje lavičky voľne osadené pri hroboch?

Updated: Jul 1, 2020


IMG_20190610_114937_HDR

Cintoríny sú spojené aj s dlhším pozhovením pri hrobe svojho blízkeho, a tak lavičky na nich nie sú ničím výnimočným. Zvlášť na tzv. novom cintoríne nad mestom, z ktorého je aj pekný výhľad, si pozostalí radi posedia v tichu pietneho miesta. Ozývajú sa však aj hlasy, že ich už je priveľa a vyrastajú svojvoľne.


„Všimol som si, že na novom cintoríne pribúdajú pri hroboch lavičky, ba aj akési mini „lavičkoploty“. Niektoré sú priamo v chodníčkoch, takže stoja v ceste okoloidúcim a sú určite aj problémom pri kosení a pohreboch,“ ozval sa nám čitateľ, ktorého zaujímalo aj to, kto to kontroluje, lebo si myslí, že v budúcnosti môže byť s tým problém. „Za hrobové miesto sa platí, tak ako je to s lavičkami? Nielen pri platbách, ale aj pri ich osadzovaní,“ pýta sa občan mesta. Miestne cintoríny (tzv. nový, starý i v Podsadku) má v správe miestna príspevková organizácia Verejnoprospešné služby (VPS). A v zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska pre Mesto Stará Ľubovňa – vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno len na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa. „Verejnoprospešné služby ako správca cintorínov v Starej Ľubovni zatiaľ písomný súhlas na umiestnenie lavičky na novom cintoríne nevydali. Tolerujeme umiestnenie ľahkých prenosných lavičiek medzi hrobmi hlavne starším a zdravotne znevýhodneným osobám, teda nájomcom hrobových miest,“ vyjadril sa k téme riaditeľ VPS Ľubomír Krett. Ako ale uznal, problém s lavičkami tu je, a horšie to je práve s tými, ktoré sú pevne ukotvenými v zemi. „A to s tými, ktoré sa nachádzajú na zaplatenom hrobovom mieste, kde nájomcovia argumentujú, že ide o dekoráciu hrobu. Výrazne nám to sťažuje údržbu cintorína. Ak ale lavička zasahuje do uličky a obmedzuje priechodnosť, sme nekompromisní, a túto odstránime na vlastné náklady,“ dodal riaditeľ VPS.

IMG_20190610_115535_HDR

Citlivý prístup Ako ale dopovedal, v prípade takých citlivých miest ako cintoríny, treba mať aj istú dávku empatie a na problém sa pozerať zhovievavejšie. „Musíme si uvedomiť, že mať blízku osobu na cintoríne a pravidelne navštevovať hrob je veľmi citlivá záležitosť. Preto sa snažíme k jednotlivým prehreškom pristupovať individuálne. Pravdou totiž je, že na novom cintoríne je veľmi príjemne a ľudia si tam chodia oddýchnuť,“ dodal za správu cintorínov, ktoré v týchto dňoch obyvatelia „atakujú“ aj za kosenie.  Ako vysvetlil Ľ. Krett, po výdatne daždivom máji, prosia obyvateľov hlavne o trpezlivosť. „Priebežne kosíme všetky cintoríny, nedá sa však všetko hneď.“

IMG_20190610_114612_HDR

Foto: Martin Mrug


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 23 (11. jún 2019)


#cintorín #ĽubomírKrett #VPS

bottom of page