top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Kto dostane mestské ceny?

Po ostatnom zasadnutí mestských poslancov je jasné, kto si na sviatok patróna mesta, sv. Mikuláša prevezme prestížne mestské ceny. Po roku absencie, kedy sa vlani pre pandemickú situáciu ocenenia neudeľovali, si tentoraz Cenu mesta prevezme kolektív a z jednotlivcov bude udelená in memoriam. Cenu primátora dostanú tentoraz štyria laureáti.


O udelení Ceny mesta Stará Ľubovňa rozhodli poslanci v tajnom hlasovaní, potrebný bol 3/5 súhlas prítomných poslancov. O Cene primátora rozhodol Ľuboš Tomko. Posudzované boli spolu návrhy za tento i minulý rok.


Kantor s hlasom i srdcom

Od občana mesta prišiel návrh na ocenenie bývalého dlhoročného kantora Pavla Dlugoša. Zo 14-tich prítomných poslancov mu svoj hlas dalo 13 z nich. Ako sa uvádza v návrhu, P. Dlugoš, rodák z Krivian, ktorý do Starej Ľubovne prišiel v roku 1973, zasvätil službe občanom 42 rokov, a to až do svojej smrti v roku 2015. Vytrvale hral na organe, nielen počas bohoslužieb, ale i pri rôznych cirkevných udalostiach a viedol spevokol dospelých pri kostole sv. Mikuláša. Sám pritom bojoval so zdravotným postihnutím a chorobou, ktorá mu sťažovala pohyb.


Najdlhšie fungujúce spoločenstvo

Osobne si cenu mesta, návrh ktorej vzišiel od dvoch poslancov a ktorí mu dali všetkých 14 hlasov, prevezme Dobrovoľný hasičský zbor. Aj keď bude tiež patriť mnohým už nežijúcim predchodcom dnešného zboru. Organizácia funguje v meste už nepretržitých 140 rokov, ide tak o najstaršie fungujúce spoločenstvo mesta, založené bolo v roku 1880 ako reakcia na dva po sebe ničivé požiare (1876 a 1877). Aj vďaka nim už mesto takéto zdrvujúce požiare nezažilo. V dobrovoľnom zbore, ktorý vykonáva aj preventívnu činnosť a iné poslanie sa vystriedali stovky ľudí rôznych profesií.


Primátor udelil štyri ceny

Cenu primátora si tentoraz prevezme súčasná riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Anna Lazorčáková, dlhoročná organizátorka festivalu UM UM Marika Smreková, režisér, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg Peter Karpinský i bývalý prednosta Okresného úradu Peter Sokol.

Okrem slávnostnej udalosti a prezentov podľa mestského nariadenia všetci ocenení dostanú aj finančný dar vo výške 100 €.


Vlani sa mestské ceny neudeľovali kvôli pandémii, ostatná slávnostná udalosť sa konala v meste v decembri 2019. Ceny si vtedy prevzali piati laureáti, jedna bola udelená in memoriam.


Foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 40 (27. október 2021)


Comentários


bottom of page