top of page
  • Mário Veverka

Kruhový objazd pri ZUŠ?

Updated: Jul 13, 2020


kruhac.studia

Ostatné MsZ postavilo pred poslancov náročný 26-bodový program. Ako desiaty prišiel na rad zámer prestavby priestoru pred Základnou umeleckou školou J. Melkoviča na kruhový objazd.


Ten by mal podľa štúdie uskutočniteľnosti vzniknúť tesne za priesečníkom Ulíc tatranská a okružná. Hrubý rozpočtový odhad hovorí o nákladoch vo výške približne 400 000 €, táto suma však počíta aj s vytvorením parkovacích miest za Večierkou, keďže odstavnú plochu oproti nej by mala pohltiť samotná križovatka. Tá je pritom, ako podotkol Ľuboš Tomko, z pohľadu prehľadnosti i náporu vozidiel pre Starú Ľubovňu kľúčová. „Našou úlohou zo strednodobého hľadiska musí byť vybudovanie Vansovej ul. , ktorá spojí Okružnú ul. s Levočskou a prepojenie od Večierky po kruhový objazd pri Kauflande. Až potom juhovýchodný obchvat mesta získa na pridanej hodnote,“ vysvetlil primátor. Zámer „rondela“ sa, mimochodom, stretol u poslancov s pozitívnou reakciou. Ako totiž podotkol Pavol Gurega, dopravná situácia je u nás z roka na rok horšia. „Takže na tomto koncepte treba veľmi intenzívne pracovať.“    

0006

Pokiaľ sa plánovaný dopravný uzol, ku ktorému Mesto momentálne pripravuje projektovú dokumentáciu, dostane z papiera do reality, zmení túto lokalitu na nepoznanie. Vzniknú nové nájazdové cesty, chodníky i parkovacie miesta.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 27, ktoré vyšli 11. júla 2017.

Comments


bottom of page