top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Krajské zápolenie študentov

Updated: Jul 28, 2020


V posledný marcový deň sa na pôde SOŠ na Jarmočnej ulici konala Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti žiakov. Na jej 39. ročníku sa po štvrtýkrát stretli tí najlepší zo všetkých typov stredných škôl.


Rozvíja talent mladých ľudí, vedie ich k cieľavedomej práci a prezentuje ich odborné vedomosti a tvorivé myslenie. O tom je stredoškolská odborná činnosť (tzv. SOČ-ka) určená pre študentov 3. ročníkov stredných škôl. „Do minulého roku sme mali veľmi veľa prác, vlani to bolo vyše 322 prác, pričom niektorá mala dvoch aj troch riešiteľov. Tento rok počet žiakov klesol, vrátane spoluautorov ich bolo 282 a prác sme mali 206,“ prezradila za školu pedagogička a zároveň hlavná koordinátorka krajskej prehliadky SOČ Anna Krejsová.

SOČ-Jarmočná1

V silnej konkurencii sa však na krajskom kole nestratili ani domáci študenti. „Dostala som sa tu po školskom kole a postúpila som ďalej s prácou Srdce a krv Pienin. Mala som ju už viac menej pripravenú, keďže sme o tejto tematike natáčali aj videovizitku a prezentovali ju v Nitre. Chcela som aj takýmto spôsobom spropagovať Zamagurie,“ prezradila študentka SOŠ na Jarmočnej ulici Bianka Valeková, ktorej obhajoba práce spolu s goralskými rekvizitami vyniesla v kategórii Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia 3. miesto. Nechýbali však ani práce z matematiky, biológie, histórie či ekonomiky. Nikola Guľašová z Plavča napríklad poradila mladým podnikateľom. „V Prešovskom kraji je vysoká nezamestnanosť mladých ľudí, ak by ale začali podnikať, mohli by zamestnať ostatných a takto by sa mohla rozbehnúť ekonomika Slovenska a narásť naša konkurencieschopnosť,“ doplnila študentka SOŠ podnikania v Prešove.

DSC_0012

Na práce stredoškolákov z Prešovského kraja, ktoré obhajovali v 17-tich odboroch, prísne dohliadala odborná trojčlenná komisia. Vybrať tie najlepšie spomedzi teoretických, ale aj praktických prác, kde nechýbali napríklad miniatúrne modely, handrové bábiky, origami či rôzne prístroje, nebolo vôbec jednoduché. „Myslím si, že úroveň prác je dobrá. Žiaci sa s nimi popasovali statočne a máme sa ešte na čo tešiť,“ prezradila počas obhajob jedna z predsedkýň komisie, učiteľka Anna Dovicová zo Súkromnej SOŠ v Poprade.

Porotcovia sa nakoniec zhodli na tom, že každá práca bola svojím spôsobom zaujímavá, i keď bodovali najmä tie z technického smeru. Každopádne sa po súťaži mohlo skonštatovať, že v Starej Ľubovni sa opäť zišli tí najlepší študenti, ktorí reprezentovali svoje školy na úrovni.

SOČ-Jarmočná3

FAKTY Umiestnenie našich študentov v kategóriách:


Problematika voľného času: 1. Barbora Šaffová, Natália Timaniková (GTV) Chémia, potravinárstvo: 2. Adam Sikorják, Katarína Ladižinská (CGSM), 3. Miroslava Šulíková, Kristína Bittnerová (SOŠ Jarmočná) Biológia: 3. Daniel Lutz (CGSM) Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia: 3. Bianka Valeková (SOŠ Jarmočná) História, filozofia, právne vedy: 2. Michaela Hutníková, Daniel Novák (OA), 3. Klaudia Rybovičová (CGSM) Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: 1. Dominika Dronzeková (CGSM) Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba: 2. Miroslava Valčáková (CGSM) Pedagogika, psychológia, sociológia: 2. Zuzana Filičková (GTV), Simona Tomková (CGSM)


Comments


bottom of page