top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko zo školstva

Updated: Jul 27, 2020


DSC_0149

Preplnené škôlky Oficiálne zápisy majú už za sebou aj materské školy v Starej Ľubovni. A ukázalo sa, že dopyt rodičov je opäť vyšší ako možnosti troch MŠ v meste. V MŠ na Vsetínskej ulici (ktorá má elokované pracovisko na Komenského ul.) zaevidovali 76 nových žiadostí, a to detí od 2 do 5-tich rokov a prijať môžu 51 škôlkarov. Ďalšia mestská MŠ na Tatranskej ulici (s elokovaným pracoviskom Za vodou) hlási, že im prinieslo žiadosť 65 rodičov, resp. zákonných zástupcov detí. A prijali rovnú 50-tku. MŠ Vsetínska tak plánuje školský rok 2017/18 s 9 triedami a Tatranská s 11-timi. A „pretlak“ žiadostí majú aj v cirkevnej MŠ pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Potvrdzujú to čísla – 42 žiadostí a prijatých 35 detí, teda toľko, koľko ich odchádza do prvých ročníkov. Zaujímavosťou v prípade tejto škôlky, ktorá ostáva pri stabilnom počte štyroch tried, je to, že až 33 % žiadostí sa týka detí mladších ako tri roky. Dodať treba, že tieto čísla sú zatiaľ orientačné, už v minulých rokoch sa potvrdilo, že rodičia dávajú žiadosti aj do viacerých MŠ. Sumár ale zatiaľ znie – 47 zamietavých stanovísk. (hm)

DSC_0100

Staronová riaditeľka Najväčšiu mestskú ZŠ povedie aj nasledujúcich päť rokov Alžbeta Chamillová. Rozhodlo o tom výberové konanie, ktorého sa zúčastnila ako jediná kandidátka. Súčasná riaditeľka „Komenského,“ ktorá sa chce v ďalšom funkčnom období zamerať na zvyšovanie kvality vzdelávania a zabezpečenie konkurencieschopnosti, si menovací dekrét prevezme v najbližších dňoch.

(mv)


FOTO: Mário Veverka, Helena Musalová
Článok bol uverejnený v ĽN č. 23 (13. jún 2017)


ความคิดเห็น


bottom of page