top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Krátko z rokovania MsZ

Updated: Jul 27, 2020


dsc_0315

Kto dostane prestížne ceny

Laureáti Ceny Mesta sú už známi. Spomedzi štyroch kandidátov totiž v tajnom hlasovaní získali potrebnú trojpätinovú väčšinu poslancov Vladimír Pencjak, Mons. Ľudovít Piovarči (in memoriam) a Základná umelecká škola Jána Melkoviča. Cenu primátora mesta si 6. decembra prevezmú Mária Fiedorová, Jana Garčárová, Ľubomíra Slodičáková, Nadežda Štefančíková a Dychová hudba Ľubovnianka. Obe významné ocenenia sa udeľujú v zmysle VZN č. 29. Na fotografii poslanci tajne hlasujú o navrhnutých laureátoch.

Text a foto: Mário Veverka


dom-na-namesti

Dve budovy zmenia vlastníka Po predaji  bývalej obchodnej akadémie a 40-ročnom prenájme susednej „päťky“ zmenia vlastníka aj ďalšie mestské budovy v samom srdci mesta. V najbližších dňoch by sa mal totiž sfinalizovať predaj domov na Nám. Sv. Mikuláša č. 9 (objekt rýchločistiarne) a 11 (Adria Dekor). Prvý z nich získala vo verejnej obchodnej súťaži spol. PETOS SK (za 125 000 €, vrátane pozemku s výmerou 575 m2), ten druhý (120 002 €, 623 m2) Milan Rinkovský. „Nekoná sa výpredaj mestského majetku, ani sa ho nezbavujeme. Nemáme ale na to, aby sme ho dokázali zveľadiť všetok,“ vysvetlil dôvod predaja primátor Ľuboš Tomko, ktorý potvrdil, že peniaze z odpredaja Mesto „nepreje“ ale investuje späť –  do zhodnotenia svojho majetku. Mário Veverka


03

Nový konateľ ĽMS

Po štvrtkovom mestskom zastupiteľstve je už isté, že Ľubovnianska mediálna spoločnosť (ĽMS) má v tomto roku už tretieho konateľa. Po Daši Jeleňovej, ktorú v marci vystriedal Pavol Sekelský, poslanci potvrdili jednohlasne vo funkcii Mária Veverku, ktorý víťazne vzišiel z interného konkurzu. Iba pripomenieme, že ten vyhlásil primátor po tom, ako šéf spoločnosti odstúpil na vlastnú žiadosť. Šancu na obsadenie vedúceho miesta tentoraz dostali iba zamestnanci ĽMS, do konkurzu sa okrem víťaza prihlásila aj Eva Halamová. Nový konateľ ĽMS povedie od 10. novembra už iba 4-členný tím mestskej „eseročky“, ktorý zabezpečuje týždenné vydávanie Ľubovnianskych novín, vysielanie Ľubovnianskej televízie a dennú aktualizáciu svojej webovej prezentácie i videotextu ĽTV.

Helena Musalová


Comments


bottom of page