top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko z MsZ

Updated: Jul 27, 2020


DSC_0580

Krátko z MsZ

Polročné účty mestských podnikov Aj keď výsledky hospodárenia mestských podnikov za prvý polrok 2017 sú viac-menej orientačné, naznačujú však istý vývoj firiem, a preto sa im poslanci venovali aj tentoraz. S číslami mohli byť vcelku spokojní, hlavne u troch mestských „eseročiek“. Spol. SLOBYTERM skončila s plusom vo výške 120 tisíc eur, EKOS hlásil kladné čísla vo výške vyše 41 tisíc eur a spoločnosť  MARMON uzavrela 1. polrok tiež s kladnou bilanciou, a to 4,5 tisíc eur. Negatívne výsledky, takmer 4 tisíc eur sa dotkli Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, ako však naznačil jej konateľ, sčasti ide o časový nesúlad v príjmovej oblasti a spoločnosť operuje približne s 800-eurovou stratou. Napokon všetci konatelia aj napriek kladným výsledkom nemajú ružové okuliare, vyrovnávajú sa so stratami z minulých rokov, čakajú ich veľké investície či doplácajú na činnosti, ktoré sa budú musieť v najbližšom čase prehodnotiť. 


Nemocnici sa ekonomicky darí Ľubovnianskej nemocnici, n. o., sa darí. Dosiahla k 30. júnu hospodársky výsledok 682 044 € pri nákladoch 5 756 922 € a výnosoch 6 438 966 €. Pred nemocnicou stoja pritom veľké výzvy, plánuje dostavbu a rekonštrukciu operačných a pôrodných sál, nadstavbu sociálnych a pomocných priestorov pre detské oddelenie, vytvorenie priestorov pre urgentný príjem a lekársku službu prvej pomoci cez projekt za takmer 7 mil. eur. Chce investovať aj z vlastných zdrojov do zateplenia a výmeny strechy pavilónu A. Zastabilizovaný má aj pracovný tím, pracuje tu 428 zamestnancov s priemernou mzdou, vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť, 1 151 €.


Článok bol publikovaný v ĽN č. 34 (26. september 2017)


Comments


bottom of page