top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko z MsZ

Updated: Jul 27, 2020


poslanci

KRÁTKO Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zahraničné cesty primátora Primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko cestoval do zahraničia tento rok menej ako v roku 2016. Kým vlani sa počet jeho zahraničných ciest vyšplhal na pätnásť, v roku 2017 opustil služobne republiku 9-krát. Jeho cesty sa týkali Bruselu, Poľska, Srbska a Česka, kde išlo o účasť na rôznych zasadnutiach, športových i kultúrnych podujatiach partnerských miest či veľtrhu. A najďalej cestoval prvý muž mesta pod hradom Ľubovňa do Švédska a Dánska na Letnú školu SMART Cities. Výpočet zahraničných ciest sa predkladá poslancom od minulého roku na základe ich požiadavky, ktorú vzniesli v roku 2015.


Pocta pre pápežského preláta Rok 2018 bude aj rokom 110. výročia narodenia pápežského preláta Mons. Viktora Trstenského, ktorý pôsobil aj v Starej Ľubovni. V budúcom roku sa tak plánuje spomienková slávnosť a osadenie pamätnej tabule tejto osobnosti. Na ostatnom MsZ bola schválená aj navrhnutá komisia, ktorá sa bude venovať prípravám slávnosti. A to v zložení: Pavol Gurega, František Orlovský, Ľubomír Ogurčák, Jakub Ondrej, Eva Kollárová a Mária Židová.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 46. – 48. (19. december)


Comments


bottom of page