top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko z MsZ

Updated: Jul 27, 2020


DSC_0958

Šanca pre školské telocvične Volení zástupcovia mesta sa stretli mimoriadne 10. mája, aby administratívne doladili podanú žiadosť na ministerstvo školstva, v rámci ktorej by sa mohli zrekonštruovať telocvične v mestských školách. A to v ZŠ na Levočskej ulici a Za vodou. Dokopy by štátna podpora predstavovala vyše 120 tisíc €, spoluúčasť mesta 12 tisíc €. Vymeniť by sa tak kompletne mohli palubovky a osvetlenie.


Ozvučenie športovej haly Mesto dostalo sponzorský dar vo výške 3000 eur na ozvučenie športovej haly. A to od energetickej spoločnosti VSE (tohto roku poskytla aj bezplatné osvetlenie hradu vo výške 5 tisíc €), s ktorou má samospráva podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci. Poslanci naznačili, aby samospráva k týmto financiách pridala aj z mestskej pokladnice a dôkladne zvukovo upravila halu. Radnica vypracuje návrhy novej akustiky na júnové zasadnutie.


Nemocnica získala 5 mil. € Riaditeľ tunajšej nemocnice Peter Bizovský tlmočil poslancom vynikajúcu správu, a to, že nemocnica získala v rámci projektu na obnovu chirurgických i pôrodných sál, rekonštrukciu detského oddelenia i výmenu strechy a zateplenie pavilónu „A“ 5 miliónov €. Premena by sa mala dotknúť aj exteriéru, práce sa spustia už v lete.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 19 (15. máj)


Comments


bottom of page