top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko z mesta

Updated: Jul 27, 2020

Pribudne oddychová zóna Staroľubovňania by mohli mať o jednu oddychovú zónu viac. Schválená bola totiž žiadosť radnice o nenávratný finančný príspevok na zelenú oddychovú zónu s názvom ZOZ Popradka od Nadácie Slovenskej sporiteľne. Pôjde o revitalizáciu zelene medzi tzv. starým cintorínom a grécko-katolíckym chrámom. Momentálne sa pripravuje realizačný návrh a čaká  na podpis zmluvy od poskytovateľa.


Program aj pri fontáne Okrem pravidelných tzv. Kultúrnych štvrtkov, na ktoré si už miestni zvykli v parku na Nám. gen. Štefánika, chce oddelenie kultúry MsÚ pokračovať aj v začatej tradícii programov pri fontáne v parku na Nám. sv. Mikuláša. V tejto letnej sezóne by mali byť štyri takéto podujatia, termíny sa ešte dolaďujú. A v tomto čase, aj keď do jarmoku je ešte relatívne ďaleko, sa už dohaduje aj program na najväčšiu spoločenskú udalosť roka. Ako prezradila vedúca odd. kultúry Eva Kollárová, istí sú už známi Kollárovci, Sima Martausová a rokuje sa aj so skupinou HEX i inými umelcami.


Nové prístroje v nemocnici Ľubovnianska nemocnica pokračuje v modernizácii prístrojového vybavenia. Nedávno tam pribudli tri mobilné odsávačky na odd. anesteziológie a intenzívnej medicíny a inkubátor na novorodeneckom oddelení za 14,5 tisíc €.

nemocnica2

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 28 (18. júl 2017)  


Comments


bottom of page