top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko z mesta

Updated: Jul 7, 2020


DK

Premena kulturáku pokračuje Mesto Stará Ľubovňa pokračuje vo vonkajšej rekonštrukcii domu kultúry. Pôjde o obnovu okapového chodníka, schodísk a sokla prevažne s použitím spišského travertínu. „Nepredpokladáme žiadne mimoriadne obmedzenia týkajúce sa chodcov či návštevníkov domu kultúry. Rekonštrukcia schodísk bude prebiehať postupne, a to tak, aby bol jeden zo vstupov do objektu zabezpečený bez akýchkoľvek problémov. Z dôvodu uskladnenia potrebného stavebného materiálu nebude možné využiť len chodník vedúci medzi budovou pošty a kultúrnym domom. Chodci však majú plne k dispozícii prístup po Ul. 17. novembra,“ skonštatovala Jana Smreková z oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Starej Ľubovni. Stavebné práce budú trvať približne tri mesiace a ukončia tak komplexnú vonkajšiu rekonštrukciu tohto objektu. (E.M.)

krv

Odštartovala Letná kvapka krvi Je tu jún, a to je signál, že na tunajšej „transfúzke“ sa spúšťa Letná kvapka krvi. Počas vyše desaťročia svojho fungovania už síce má svoj kredit a pravidelne okolo 400 „letných“ darcov, životodarnej tekutiny nikdy nie je dosť. Zvlášť preto, že tunajšia nemocnica pomáha aj iným zariadeniam. Tak, nezabudnite – v lete je krvi nedostatok, sú plánované operácie, dovolenky, a teda i úrazy a vy môžete pomôcť. Manažment nemocnice opäť chce aj motivovať k tejto humánnej aktivite, a tak okrem viacerých bonusov ponúka dva pobyty v Bardejovských kúpeľoch v závere Letnej kvapky krvi.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 22 (5. jún 2018)


Comments


bottom of page