top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko z mesta

Updated: Jul 27, 2020


Podsadek ROH

Terénni sociálni pracovníci na minime Otázna je aj terénna sociálna práca. Projekt Komunita v pohybe, v rámci ktorého pracovalo v teréne 8 pracovníkov a 5 v komunitnom centre, bol ukončený a momentálne je v Podsadku v činnosti len komunitné centrum (zriaďovateľom je ETP Slovensko) so 4 pracovníkmi. Mesto sa tak zapojilo do projektu Take away, ktorý mal kontinuálne pokračovať a zahŕňa terénnu prácu (6 pracovníkov), komunitné centrum (3), predškolské zariadenie a technické zabezpečenie vysporiadavania pozemkov a legalizácie stavieb. „Na tento projekt nám z neznámych príčin nebola do dnešného dňa vyhlásená výzva, predpokladáme spustenie projektu najskôr 1. mája,“ informoval vedúci soc. odd. MsÚ Dušan Kasenčák. V súčasnosti tak pracuje v meste len jedna terénna sociálna pracovníčka, ktorá je zamestnankyňou MsÚ.


Výmena v mestskom parlamente V mestskom parlamente sa uvoľnilo miesto. Poslanca Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni Štefana Kožuškaniča (SMER-SD), ktorý sa písomne vzdal mandátu, strieda Peter Sokol (SMER–SD). Na uvoľnený mandát nastupuje za 1. volebný obvod ako náhradník, ktorý získal v ostatných voľbách najvyšší počet hlasov (661).


留言


bottom of page