top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko z mesta

Updated: Jul 3, 2020

Výmena havarijných kotlov Problémy s už havarijnými kotlami v dvoch mestských školách by mali byť čoskoro minulosťou. V týchto dňoch beží v ZŠ Za Vodou a v ZŠ Podsadek výmena starých kotlov. V škole na sídlisku Východ tak dostanú päť nových kotlov a v prípade ZŠ Podsadek ide o výmenu dvoch. „Prostriedky na tento účel boli získané zo štátu na základe žiadosti mesta. Celkovo sa na tento účel použije 36 153 €. Realizátorom diela je miestna spoločnosť GAS KLIMAT, s.r.o.,“ informoval nás prednosta MsÚ Aleš Solár. Výmena tepelných zariadení by mala byť ukončená do vianočných prázdnin.


Červené nosy v nemocnici Občianske združenie Červený nos prišlo potešiť aj malých pacientov Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Smiech lieči – a týmto sa riadia dobrovoľníci zo združenia, ktoré funguje na Slovensku od roku 2004. Jeho poslaním je podpora psychiky nielen hospitalizovaných detí, ale aj geriatrických pacientov a seniorov. OZ Červený nos v súčasnosti realizuje pravidelné návštevy v takmer 40-tke nemocníc a organizuje aj rôzne zaujímavé programy.


Cer. nos

Foto: ĽN, n.o. 


Článok bol publikovaný v ĽN č. 46 (11. december 2018)


Comments


bottom of page