top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko z májového MsZ

Updated: Jul 27, 2020


4 pozemky predané Štyri zo 7-ich stavebných pozemkov, ktoré Mesto koncom februára ponúklo do verejnej obchodnej súťaže, spoznali svojich majiteľov. Tí za parcely pod starým cintorínom zaplatia od 30,61 €/m2 (č. 4 s výmerou 690 m2) po 58,10 €/m2 (č. 5, 652 m2). Kasa Mesta si tak po finančných transakciách prilepší o 105 tisíc €. Pozemky č. 1 – 3, o ktoré nik neprejavil záujem, budú v priebehu roka opäť ponúknuté do predaja.


VZN č. 40 zrušené Rodina VZN Mesta je o jedného člena chudobnejšia. Po rokovaní poslancov totiž zo zoznamu vypadla „40-tka“, ktorej prokurátor vyčítal rozpor so zákonom. Po jeho proteste a zistení, že v prípade ochrany nefajčiarov ide o nadbytočnú právnu úpravu, mestské plénum predmetné VZN zrušilo.


DSC_0019

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 18/2017 (10. mája 2017)


Comments


bottom of page