top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátke správy z MsZ

Updated: Jul 27, 2020

Z rokovania MsZ


Zmena schodiska na Družbu Pri pôvodne plánovanom schodisku na OD Družba, po ktorom dlho volali majitelia vrchných prevádzok a ktoré sa zrušilo pri výstavbe Tesca, nastali zmeny. Mesto sa nedohodlo s majiteľmi pozemkov, do ktorých by zasahovalo exteriérové schodisko, a tak povedie vnútornými priestormi. Teda prevádzkou mäsiarstva na prvom nadzemnom podlaží a hračkárstva na druhom. Na schodisko poslanci vyčlenili ešte na aprílovom zasadnutí 25 tisíc eur, na ostatnom septembrovom zasadnutí však Mesto informovalo o zvýšení tejto sumy vzhľadom k vyšším nákladom o tri tisíc eur.


Eseročky v pluse aj v mínuse Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sa poslanci venovali aj bilancii mestských podnikov k prvému polroku 2016. Dve „eseročky“ skončili v pluse, dve v mínuse. S pozitívnou bilanciou, vyše 70 tisíc eur, uzavrel polrok Slobyterm a plus 5 552 eur vykázal aj Marmon. Mínus 6 550 eur, taká je bilancia Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti a s negatívnym polročným účtom vo výške mínus 21 149 skončila aj spol. Ekos. Ľubovnianska nemocnica, v ktorej má 30 percentný podiel Mesto, má na svojom polročnom konte pozitívny výsledok vo výške 920 tisíc eur.


Budovy na predaj Po ostatnom MsZ je už známa cena, za ktorú sa budú predávať dve mestské budovy na Námestí sv. Mikuláša. Podľa znaleckého posudku sa stanovili minimálne vyvolávacie ceny, za ktoré pôjde budova číslo 9 a 11 do verejno-obchodnej súťaže. Dom  číslo 11 bude ponúknutý za sumu 113 tisíc eur a budova číslo 9 za 124 tisíc eur.

bottom of page