top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Kostol si žiada ešte veľa, na obnovu interiéru treba okolo 500-tisíc eur

Updated: Feb 21, 2021

Už vlani na sklonku roka zažiaril Farský kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni novotou. Zmena zovňajšku prišla po vyše 60-tich rokoch a obnova kostola sa realizovala počas náročného pandemického roka. Opravám ale nie je koniec, historická dominanta námestia toho potrebuje ešte dosť, hlavne v interiéri.

„To je tak, ako keď vidíme človeka, ktorý sa zdá navonok zdravý a v poriadku a pritom je možno vážne chorý a trápi ho nevyliečiteľná choroba. Niečo podobné je aj s naším kostolom,“ pripomenul dekan Rímskokatolíckej farnosti Pavol Lacko. Ako naznačil, už len to, že sa podarilo zrealizovať náročnú obnovu zvonku, a to v tak náročnej pandemickej dobe, je výnimočná záležitosť. Nie menej je teraz dôležité venovať sa vnútrajšku kostola, do obnovy ktorého sa staroľubovnianska farnosť opäť pustila. „Momentálne prebieha finalizácia projektu na celkovú rekonštrukciu interiéru a po schválení projektu Krajským pamiatkovým úradom by v tomto roku v jarných mesiacoch mala začať jeho realizácia,“ povedal o ďalších blízkych plánoch dekan farnosti.


Obnoviť treba aj oltáre

Realizácia obnovy je rozsiahla a mala by zahŕňať komplexnú obnovu interiéru. Treba tu novú elektroinštaláciu, ozvučenie, signalizačné zabezpečenie, obrazovky do bočných lodí, osvetlenie, podlahové temperovanie, dlažbu, ktorá sa položí na pôvodnú, nový obetný oltár, sedes, ambonu, reštaurovanie a obnovu lavíc, vymaľovanie,... Predpokladaný rozpočet, ktorý ešte nie je uzavretý, bude predstavovať okolo 500 000 €. „Vypracovali sme a zaslali žiadosť na Ministerstvo kultúry SR cez projekt Obnovme si svoj dom na reštaurovanie Bočného oltára sv. Anny Metercie, uskutočnil sa reštaurátorský výskum Kazateľnice a bude prebiehať reštaurátorský výskum Bočného oltára sv. Antona, ktoré si tiež nevyhnutne vyžadujú reštaurovanie,“ doplnil P. Lacko.


Otázkou ostávajú financie

Okrem zvládnutia plánovanej obnovy sú tým veľmi dôležitým faktorom financie. Pravidelné mesačné zbierky, ktoré sa zvykli realizovať počas bežných bohoslužieb, teraz absentujú. „So zbierkami a milodarmi sme ešte stále v mínuse okolo 19 000 €,“ informoval dekan, ktorý ďakuje všetkým, že aj teraz zasielajú na farské účty svoje milodary. „Odrazíme sa od toho, že za predaj pozemkov z rokov 2016 a 2017 máme na účte 102 560,23 €. Budeme sa uchádzať o podporu cez výzvy Prešovského samosprávneho kraja, o podporu nášho mesta a tiež bude nevyhnutné financovať toto náročné dielo formou úveru, ktorý by sme potom splácali,“ dodal P. Lacko, ktorý verí, že dielo, do ktorého sa farnosť ďalej púšťa, bude sprevádzané pomocou Božou i ľudskou a dodal, „nepúšťame sa do jednoduchého diela, ani neprežívame ľahké časy, ale veríme, že vo všetkom nás bude sprevádzať náš nebeský Otec a navzájom si vo farnosti pomôžeme a budeme jeden pre druhého oporou a povzbudením.“

foto: FÚ

Článok bol publikovaný v ľubovnianskych novinách č. 5/2021

bottom of page