top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Kostol je už sprístupnený verejnosti. Teraz v ňom ukazujú turistom krypty a fresky


Odhalené krypty a historické fresky môžu do Starej Ľubovne prilákať ďalšie množstvo turistov. Na vlastné oči ich môžu vidieť vo farskom Kostole sv. Mikuláša, ktorý po rozsiahlej vonkajšej rekonštrukcii sprístupnili verejnosti od prvého augusta. V regióne severného Spiša a Pienin tak pôjde o ďalšie lákadlo v oblasti cestovného ruchu.


Sprievod za symbolický poplatok Okrem známeho Ľubovnianskeho hradu môžu turisti v centre mesta navštíviť aj historickú stavbu slúžiacu rímskokatolíkom. Kostol pochádzajúci z obdobia okolo roku 1280. „V rámci historického námestia predstavuje jednu z najkrajších národných kultúrnych pamiatok. Podľa farskej kroniky, kostol v roku 1112 spolu s farou vyhorel,“ povedal Jakub Ondrej (na fotografii), výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš – Pieniny. Práve OOCR bude od 1. augusta zabezpečovať záujemcom sprevádzanie v kostole. Poplatok za dospelého návštevníka bude dve, za dieťa jedno euro. „Ide o symbolickú sumu, ktorá bude použitá na pokračujúcu rekonštrukciu stavby. Pre záujemcov je potrebné sa vopred nahlásiť na e-mailovej adrese info@visitspis.sk alebo v Dome ľubovnianskeho mešťana v centre mesta,“ poznamenal J. Ondrej.

Titulná strana slovenských novín v Amerike

Celkové náklady na nedávnu rekonštrukciu kostola presiahli sumu 420-tisíc eur. V rámci balíka získala farnosť 85-tisíc cez projekty, štyrmi tisíckami prispela samospráva mesta. Zvyšok tvorili vlastné zdroje v podobe milodarov, zbierok či príjmov z predaja pozemkov. Zaujímavosťou je, že na najvýznamnejšiu obnovu v novodobých dejinách prispeli aj Slováci žijúci v Amerike. Stalo sa tak vďaka článkom Staroľubovňana Štefana Dlugolinského. Ten písal o historickom skvoste v novinách Slovák v Amerike. Kostol sv. Mikuláša sa v nich dokonca objavil na titulnej strane. „Cieľom tejto pomerne náročnej obnovy bolo ukázať obyvateľom, ale aj návštevníkom pôvodný historický vzhľad Kostola sv. Mikuláša a zároveň prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva v Starej Ľubovni,“ pripomenul J. Ondrej.

Videokamera v krypte

O významnej historickej hodnote kostola svedčí viacero nedávnych nálezov, ktoré uvidíte na vlastné oči. Najprv, ešte v roku 2016 reštaurátori odkryli stredovekú fresku na severnej strane presbytéria. O dva roky na to archeológovia našli, preskúmali a zdokumentovali krypty. „Objavené boli aj tri hroby a základové murivá preukazujúce jednotlivé stavebné etapy. Zaujímavosťou je, že v jednej z objavených krýpt sa uskutočnil aj záznam videokamerou,“ prezradil J. Ondrej.

V roku 2019 boli obnovené fresky vo víťaznom oblúku medzi loďou a svätyňou kostola. Práce opäť pokračovali vo februári 2020, kedy pri obnove exteriéru stavebníci použili vyše dvetisíc metrov štvorcových lešenia.

Peter Rindoš, foto: archív ĽMS


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 29 (11. august 2020)

Comments


bottom of page