top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Kedysi neslávna pasáž je premenená na nepoznanie

Updated: Jun 30, 2020


DSC_0064

V súťaži premena roka by nepochybne vyhrala mestská pasáž, ktorá je po dvoch rokoch zrekonštruovaná na nepoznanie a sprístupnená verejnosti. Pôvodný ponurý, zdevastovaný a často vandalmi atakovaný podchod tak nahradilo zaujímavé architektonické dielo, kde dominuje kontrast historickej i modernej architektúry.


„Aj keď to nie je obrovská stavba, myslím, že je to prvok, aký mestá potrebujú. A tu sa to podarilo, prepojiť históriu námestia s takým dôležitým miestom, ako je podchod, a to zas takým modernejším spôsobom,“ vyjadril sa architekt nového diela Peter Marcinko, ktorý sa už podpísal pod viaceré prvky v meste. Premena prechodu z námestia smerom ku kinu či úradu práce sa realizovala v dvoch etapách, v roku 2018 sa okrem prvotných prác v podchode zrekonštruovala zadná časť priliehajúcej mestskej budovy, dom č. 5, tzv. mestský palác. Práce pokračovali aj tohto roku, mierny sklz spôsobilo nepriaznivé počasie, celkovo boli zrealizované za 11 mesiacov.

DSC_0070

Novodobé vs. história


Asi najviac pozornosti upúta konštrukcia stropu. Pozostáva z oceľových stĺpov osadených v zvislom i priečnom smere, pričom nosná konštrukcia strechy je tvorená z oceľových oblúkov. „Pamätám si, ako to tu vyzeralo, ľudia sa radšej vyhli tejto pasáži. Bolo to naozaj veľmi ponuré miesto, takže som rád, že dnes máme takú peknú pasáž,“ pripomenul na jej slávnostnom otvorení 14. augusta poslanec Rudol Žiak.

DSC_0072

Pokračovanie článku nájdete v Ľubovnianskych novinách č. 30, ktoré sú v predaji do 27. augusta.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


Commentaires


bottom of page