top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Kedysi žili vo veľkej biede. Pred 180 rokmi sa v Nižných Ružbachoch zrodil učiteľský spolok

V Nižných Ružbachoch 8. júna 1843 učitelia Spiša založili Podporný učiteľský spolok. Bol prvý na území spišskej diecézy a podľa neho boli založené podobné spolky po celom Slovensku.

10. júl 1993, na fotografii sprava: Jozef Janek, František Solár a Štefan Miko. Foto: autor


Spolok vznikol ako potreba pre vtedajšiu priam otrasnú situáciu učiteľských rodín, ktoré často žili v chudobe, a na ktorú upozornil v Katolíckych novinách aj Ján Palárik. Spolok mal svoje charitatívne poslanie.

Medzi zakladateľov spolku patrili učitelia Ján Richnavský z Vyšných Ružbách, Jozef Smolko z Nižných Ružbách a ľubovniansky farár Jozef Berzák. Spomínaní učitelia boli absolventi učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Podarilo sa im osloviť aj iných učiteľov. Na zakladajúcom valnom zhromaždení 8. júna 1843 bol prítomný aj Imrich Perháč, učiteľ v Jablonove. Spolok plnil svoje charitatívne poslanie neuveriteľných 40 rokov, kedy sa už začali vyplácať prvé penzie učiteľom a ich pozostalým. Peňažný fond sa tvoril z príspevkov učiteľov a dobrodincov. Podľa stanov, ktoré mali 18 bodov, podporu dostávali predovšetkým vdovy a siroty po učiteľoch a učitelia, ktorých postihla choroba alebo nešťastie. O výške podpory rozhodovali funkcionári spolku na svojej výročnej schôdzi v Spišskej Kapitule, kde doniesli aj vyzbierané peniaze zo svojich obvodov a zaprotokovali ich do zápisničnej knihy. Za svoju prácu nedostávali žiadnu odmenu a dokonca si sami uhrádzali aj cestovné výlohy. Prvá podpora vdovám po učiteľoch bola vyplatená v roku 1851. Zápisničná kniha bola od roku 1867 písaná rečou slovenskou a sú v nej mená učiteľov, ktorí pôsobili na území Spiša. Je ich vyše 100 a 70 z nich študovalo na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, ktorý bol založený v roku 1819. Na svojich poradách členovia spolku rokovali aj o formách práce vo vyučovacom procese a o kultúrno-osvetových podujatiach. Zápisničná kniha Podporného učiteľského spolku sa nachádza v štátnom archíve v Levoči, má vyše 80 strán veľkého formátu a je v tvrdom obale.

TÍ, ktorí pomáhali

Podrobnú štúdiu o Podpornom učiteľskom spolku na Spiši napísal prof. Jozef Janek a je súčasťou jeho 750-stranovej štúdie Dejín Spišsko-kapitulského učiteľského ústavu. Je v nej história školstva od roku 1919, mená učiteľov, ktorí pôsobili v Starej Ľubovni a na Spiši. Pred 30 rokmi 10. júla 1993 pri príležitosti 150. výročia založenia Podporného učiteľského spolku si v Nižných Ružbachoch pripomenuli túto historickú udalosť. Starosta obce, riaditeľ školy, riaditeľ školskej správy v Starej Ľubovni a učitelia privítali v miestnej škole prof. Jozefa Janeka, autora štúdie, ktorý vo svojej prednáške zhodnotil činnosť a význam Spolku. Medzi hosťami bol aj prof. Štefan Miko z Bratislavy a ďalší absolventi učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule žijúci v našom regióne.

Ľubomír Ogurčák

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 21, 31. mája 2023)

bottom of page