top of page
  • Peter Rindoš

Kardinála Tomka pochovali v domovskej arcidiecéze

V Košiciach v utorok pochovali telesné pozostatky zosnulého kardinála Jozefa Tomka. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov skonal v Ríme 8. augusta vo veku 98 rokov.


Kardinál vyjadril svoju vôľu byť pochovaný vo svojej domovskej Košickej arcidiecéze, do ktorej územne patrí aj časť okresu Stará Ľubovňa. S jeho pozostatkami uloženými v rakve sa mali možnosť veriaci rozlúčiť aj osobne počas minulej nedele a pondelka v Katedrále sv. Alžbety.

Jozef Tomko v minulosti navštívil na viacerých miestach aj náš okres, v roku 2018 bol aj pri výročí zjavení na hore Zvir v Litmanovej.

Nebohý predstaviteľ rímskokatolíckej cirkvi vstúpil do seminára veľmi mladý, v roku 1945 bol biskupom vyslaný na štúdiá do Ríma. V návrate do vlasti mu v tom období zabránil komunistický režim. V roku 1979 mu pápež Ján Pavol II. zveril úrad generálneho sekretára Biskupskej synody. V roku 1985 bol menovaný za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a stal sa kardinálom.


Peter Rindoš, foto: Michal Petrilak

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 30 (17. august 2022)

bottom of page