top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Kardinál prekvapil kňaza i veriacich

Farníkov v blízkej obci Hniezdne čakalo v nedeľu 22. augusta veľké prekvapenie. Odpustovú slávnosť celebroval nečakaný hosť - samotný kardinál, 97-ročný Jozef Tomko.


NETUŠILI O VZÁCNOM HOSŤOVI

Prítomnosti významného cirkevného hodnostára, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a najstaršieho žijúceho člena kolégia kardinálov, pomohla pritom veľká náhoda.

Veriacich, ale aj samotného miestneho farára tak čakalo veľké prekvapenie. „Pán kardinál bol pozvaný do Hniezdneho pred tromi rokmi, vtedy to nevyšlo. Tento rok je na dovolenke v Bardejovských kúpeľoch a miestny kňaz, u ktorého býva, bol pozvaný na odpust. Navrhol teda cestu aj pánovi kardinálovi... a on neodmietol, prišiel a ako hlavný celebrant slávil odpustovú svätú omšu,“ priblížil nám, ako sa stalo, že obec Hniezdne privítala vzácnu a pritom nečakanú návštevu, Ľubomír Ogurčák.

Kardinál J. Tomko sa v homílii zameral na Sväté Písmo a veriacich povzbudil k jeho pravidelnému čítaniu. „Boh vás všetkých miluje a živí svojím slovom,“ zdôraznil na záver a zveril celú farnosť pod ochranu ich patróna. „Svätý Bartolomej nech vás tu ochraňuje a vyprosuje Božie požehnanie pre celú vašu farnosť, všetkým obyvateľom.“POCHVALA ZA OBNOVU KOSTOLA

Táto návšteva, ktorá sa nepochybne zapíše do kroniky farnosti, ale aj obce, bola tak podľa miestneho kňaza veľkým darom pre farnosť a určite sa bude o nej ešte dlho hovoriť. „V tomto kostole ešte nikdy nebol kardinál a ktovie, či ešte niekedy bude. Chcem preto zdôrazniť túto historickú chvíľu,“ zvýraznil význam návštevy miestny kňaz Peter Olekšák.


Otec kardinál ocenil aj opravený kostol a zreštaurované oltáre v Hniezdnom. Od človeka, ktorý prešiel svet a videl veľa kostolov, to bolo veľké gesto, ktorým ocenil prácu a námahu miestnych.


O kardinálovi Jozefovi Tomkovi

Kardinál Jozef Tomko žije v Ríme a vo svojom úctyhodnom veku - 97 rokov, je najstarší kardinál v kardinálskom zbore.

V roku 1958 mu pápež Ján XXIII. udelil titul pápežského komorníka. Biskupskú vysviacku prijal roku 1979 v Sixtínskej kaplnke v Ríme z rúk pápeža Jána Pavla II. Ten roku 1985 oznámil vymenovanie nových kardinálov a medzi nimi aj J. Tomka. Stal sa nielen členom kardinálskeho zboru, ale aj prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a veľkým kancelárom Pápežskej Urbanovej univerzity. Bolo to prvý raz v dejinách, čo Slovák stál na čele jednej z rímskych kongregácií.

Počas druhého Vatikánskeho koncilu (1962 - 1965) pracoval ako odborný poradca pre vieroučné otázky. Roku 1959 bol jedným zo signatárov iniciatívy za vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Kardinál Tomko ako vysoký cirkevný hodnostár vo Vatikáne bol neraz menovaný pápežom za svojho legáta pri rôznych kongresoch vo svete. Pre Slovákov je pamätný jeho návrat na Slovensko roku 1989, keď na Spišskej Kapitule vysvätil nového spišského biskupa Františka Tondru. Tisíce veriacich ho privítalo potleskom, na tento okamih čakalo niekoľko generácií.


Foto: archív farnosti Hniezdne

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 31 (25. august 2021)

Comments


bottom of page