top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

K zmene územného plánu prišlo až 52 žiadostí

Updated: Jun 9, 2022

Ústupkami oproti súčasnému stavu chceli zmeniť Starú Ľubovňu desiatky žiadateľov. Tí svojimi pripomienkami z ostatných rokov navrhli doplniť územný plán mesta, považovaný za najdôležitejší dokument samosprávy.


Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sa poslanci zaoberali 52 žiadosťami o zmeny v územnom pláne. Práve ten je rozhodujúcim dokumentom, ktorý buď dovoľuje na vybranom mieste stavať domy, cesty a ostatnú infraštruktúru, alebo ich zakazuje. „Územný plán bol schválený v roku 2015, odvtedy sa mesto rozhodlo pristúpiť po tretíkrát k jeho otvoreniu, a to aj vzhľadom požiadavkám,“ povedala Anna Hrebíková (na fotografii), vedúca oddelenia územného rozvoja.


Do spomínaných, vyše piatich desiatok žiadostí boli premietnuté rôzne záujmy občanov i podnikateľov. Napokon ich prešlo 24. V niektorých, aj sporných lokalitách mali navrhovatelia záujem o výstavbu rodinných či polyfunkčných domov, o vybudovanie výrobnej infraštruktúry, svoje záujmy presadzovali aj na účely cestovného ruchu. Medzi požiadavkami sa objavilo, napríklad aj zamýšľané prepojenie hradu s centrom mesta pre peších ponad lávku cez rieku Poprad. Medzi žiadateľmi sa zopár mien opakovalo aj viackrát. Jednotlivé body s pripomienkami, ale i postojmi poslancov si môžete pozrieť aj vo videu na našej sociálnej sieti z ostatného rokovania zastupiteľstva.


rin, foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 21 (1. jún 2021)

Comentários


bottom of page