top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Jubilejná 10. Letná kvapka krvi nesklamala

Updated: Jul 10, 2020


01

To, že v lete je nedostatok krvi a potrebujú ju všetky zdravotnícke zariadenia v republike, už nemusíme pripomínať. Za zmienku ale isto stojí neuveriteľná mobilizácia darcov krvi v okrese Stará Ľubovňa, ktorí nikdy neberú žiadnu výzvu k odberu na ľahkú váhu. A potvrdil to aj jubilejný, už 10. ročník Letnej kvapky krvi v Ľubovnianskej nemocnici (ĽN), n.o.


„Naozaj sa ukázalo, že popri rôznych takzvaných Kvapkách bolo naozaj dobré pred desiatimi rokmi vyhlásiť aj Letnú kvapku krvi..Počas týchto rokov darcovia vždy reagovali a ukázali, že im nie sú výzvy Ľubovnianskej nemocnice ľahostajné,“ vyjadrila spokojnosť s organizovaním už tradičnej akcie námestníčka ĽN pre ošetrovateľstvo Anna Mačugová. Napokon, za všetko hovoria čísla, od 1. júna do 31. augusta tohto roku sa na Hematologicko-transfúznom oddelení (HTO) rozhodlo bezplatne darovať krv 469 darcov krvi, čo je síce o 10 menej ako v roku 2016, nič to nemení na skutočnosti, že tieto vysoké čísla môžu tunajšej nemocnici závidieť mnohé zariadenia. A poklonu si isto vyslúžia aj prvodarcovia, v Letnej kvapke ich bolo 24. A ostáva tak veriť, že sa pridajú k „rodine“ veľkej darcovskej základne Starej Ľubovne. A kde darovaná krv putovala? Počas letných mesiacov (jún – august) bolo pre pacientov Ľubovnianskej nemocnice použitých 261 transfúznych jednotiek krvi, 217 bolo dodaných iným zdravotníckym  zariadeniam. „Stúpol počet transfúznych jednotiek krvi podaných pacientom v našej nemocnici, a to o 79,“ pridala ďalšie dôležité informácie Valentína Redajová, primárka tunajšieho HTO. Aj keď veľkorysosť darcov životodárnej tekutiny, ktorá sa ničím nedá nahradiť, možno len ťažko odmeniť, tunajšia nemocnica pravidelne motivuje letných darcov. Aj tentoraz riaditeľ Peter Bizovský daroval dva poukazy na týždenný rekondičný pobyt v Bardejovských kúpeľoch alebo v kúpeľoch Červený Kláštor pre dvoch vyžrebovaných darcov krvi. A pre ďalšieho výhercu pridala niečo navyše miestna agentúra, a to dve vstupenky na predstavenie Na koho to slovo padne a ďalším sponzorským darom, 100-percentnými šťavami (a to aj počas pravidelných odberov) prispela aj miestna firma. „Týmto sa chcem srdečne poďakovať všetkým  darcom krvi , ktorí reagovali na naše výzvy a prišli darovať krv. Ďakujem im v mene chorých, ktorí krv potrebovali a bolo ich nemálo. A, samozrejme, vďaka patrí aj vedeniu našej nemocnice a sponzorom,“  dodala V. Redajová.

02

Vyžrebovaní a odmenení darcovia 10. Letnej kvapky krvi


Martin Kollár, Stará Ľubovňa – poukaz na týždenný relaxačný pobyt v kúpeľoch


Dáša Michňová, Jakubany  – poukaz na týždenný relaxačný pobyt v kúpeľoch


Stanislav Šima, Stará Ľubovňa  – 3 balenia 3-litrových boxov 100 % ovocnej šťavy


Anna Štucková, Jakubany – dve vstupenky na predstavenie Na koho to slovo padne


Prehľad Letnej kvapky krvi: 

2010 – 494 darcov, 41 rvodarcov, 

2011 – 432 darcov, 32 prvodarcov, 

2012 – 425 darcov, 32 prvodarcov, 

2013 –  473 darcov, 21 prvodarcov, 

2014 – 486 darcov, 29 prvodarcov, 

2015 –  518 darcov, 28 prvodarcov, 

2016  – 479 darcov, 41 prvodarcov, 

2017 – 469 darcov, 24 prvodarcov


Foto (ĽTV) 

Článok  bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 35 (3.október) 


bottom of page